وارد كننده همزن مكانيكي ، هيتر استيرر ، سانتريفيوژ

تعداد بازديد : 552
نوتاش تك
66926422 - 66439010
تهران جمهوری نرسیده به گلشن
 بروز شده ۱ روز پیش
وارد كننده همزن مكانيكي ، هيتر استيرر ، سانتريفيوژ ، شيكر لوله ، هات پليت ، روتاري و شيكر ارلن بالن از كمپاني Dragon . سانتريفيوژ مدل D1008 & D1008E -Palm micro centrifuge از كمپاني Dragon . سانتريفيوژ مدل D2012 & D2012 plus-high speed mini centrifuge از كمپاني Dragon . سانتريفيوژ مدل D3024- -high speed micro centrifuge از كمپاني Dragon . سانتريفيوژ مدل D3020R - high speed Refrigerated micro centrifuge از كمپاني Dragon . سانتريفيوژ مدل DM0412 – Clinical centrifuge از كمپاني Dragon . سانتريفيوژ مدل DM0412E – Clinical centrifuge از كمپاني Dragon . سانتريفيوژ مدل DM1424 – Hematocrit centrifuge از كمپاني Dragon . ورتكس ميكسر مدل MX-3 - Vortex Mixer از كمپاني Dragon . ورتكس ميكسر مدل MX-E - Classic Vortex Mixer از كمپاني Dragon . ميكروپليت ميكسر مدل MX-M -Microplate Mixer از كمپاني Dragon . روتاتور ديجيتال مدل MX-RD-PRO -LCD Digital Rotat از كمپاني Dragon . روتاتور كلاسيك مدل MX-RD-E - Classic rotator از كمپاني Dragon . روتاتور ديجيتال مدل MX-RL-PRO -LCD Digital Rotat از كمپاني Dragon . روتاتور ديجيتال مدل MX-RL-E - Classic rotator از كمپاني Dragon . رولر ديجيتال مدل MX-T6-PRO - LCD Digital Tube ROller از كمپاني Dragon . رولر كلاسيك مدل MX-T6-S Classic Tube ROller از كمپاني Dragon . شيكر مدل - LCD Orbital and linear shak 330-PRO SK-O/L180- PRO O/L- SK از كمپاني Dragon . شيكر مدل - LCD Digital Rocking shaker SK-R330-Pro از كمپاني Dragon . شيكر مدل - LCD Digital 3D shaker SK-D330-Pro از كمپاني Dragon . شيكر مدل - Classic Orbital and linear shak 180 - E O/L- SK از كمپاني Dragon . شيكر مدل - Classic Rocking shaker R1807-E- SK از كمپاني Dragon . شيكر مدل - Classic 3D shaker D1807-E- SK از كمپاني Dragon . هات پليت استيرر مدل MS7-H550-PRO –LCD Digital 7 magnetic Hotplate از كمپاني Dragon . هات پليت استيرر مدل MS7-H550-S –LED Digital magnetic Hotplate Stirrer از كمپاني Drago . هات پليت استيرر مدل MS7 -S –Classic 7 inch square plate magnetic Stirrer از كمپاني Dragon . هات پليت استيرر مل MS-H-Pro+ LCD Digital magnetic Hotplate Stirrer از كمپاني Dragon . هات پليت استيرر مدل With time MS-H-ProT + LCD Digital magnetic Hotplate Stirrer . هات پليت استيرر مدل - Classic Magnetic Hotplate stirrer MS-H-S از كمپاني Dragon . هات پليت استيرر مدل - Classic Magnetic stirrer MS –S از كمپاني Dragon . هات پليت استيرر –LED Digital magnetic Hotplate Stirrer MS-H280-pro . هات پليت استيرر –LED Digital magnetic Stirrer MS-PA از كمپاني Dragon . هات پليت استيرر – Classic Magnetic stirrer MS-PB از كمپاني Dragon . هات پليت استيرر مدل -10-Channel Classic Magnetic Hotplate stirrer MS-H-S10 . هات پليت استيرر مدل -10-Channel Classic Magnetic stirrer MS-M-S10 . مگنتيك استيرر مدل magnetic stirrer Flat Spin -Ultra- flat compact . همزن مكانيكي مدل OS40-S/OS20-S - LED Digital Overhead stirrer . همزن مكانيكي مدل OS40 / 20-pro - LCD Digital Overhead stirrer . هموژنايزر مدل Homogenizer D-160 –Handheld از كمپاني Dragon . هموژنايزر مدل Homogenizer D-500 از كمپاني Dragon . روتاري وبراتور مدل RE100-Pro - LCD Digital Rotary Evapora از كمپاني Dragon . هات پليت ديجيتال مدل HP550 –S - LED Digital Hotplate از كمپاني Dragon . نماينده فروش محصولات كمپاني دراگون . هيتر استيرر از كمپاني دراگون . سانتريفيوژ از كمپاني دراگون . شيكر لوله از كمپاني دراگون . هات پليت از كمپاني دراگون . روتاري از كمپاني دراگون . شيكر ارلن بالن از كمپاني دراگون . هات پليت استيرر مدل MS7 . H550 . PRO –LCD Digital 7 magnetic Hotplate از كمپاني Dragon . هات پليت استيرر مدل MS7 . H550 . S –LED Digital magnetic Hotplate Stirrer از كمپاني Drago . هات پليت استيرر مدل MS7 . S –Classic 7 inch square plate magnetic Stirrer از كمپاني Dragon . نماينده فروش محصولات كمپاني دراگون
نمایش ادامه محتوای این آکهی