نماينده رسمي فروش ترازو Adam انگلستان . تمام دستگاه هاي اين كمپاني موجود و قابليت بازديد دارند. لازم به ذکر است یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش و نصب رایگان در تعهد شرکت میباشد. PW124فروش ترازو بادقت 0.0001 و توان 120 گرم . PW184 فروش ترازو با دقت 0.0001 و توان 180 گرم . PW214 فروش ترازو با دقت 0.0001 و توان 210 گرم . PW254 فروش ترازو با دقت 0.0001 و توان 250 گرم . PGW153e و PGW153i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 150 گرم . PGW253e و PGW153i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 250 گرم . PGW453e و PGW453i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 450 گرم . PGW753e و PGW753i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 750 گرم . PGW1502e و PGW1502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 1500 گرم . PGW2502e و PGW2502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 2500 گرم . PGW3502e و PGW3502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 3500 گرم . PGW4502e و PGW4502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 4500 گرم . ترازو دو صفر . ترازو سه صفر . ترازو چهار صفر . ترازو 1 گرم تا 75 کیلوگرم . ترازو با کفه بزرگ 40*50 . ترازو با کیت داسیته . ترازو به همراه پرینتر . انواع ترازو از کمپانی ADAM اتوکالیبره . NBL 223e 220 gr . NBL 423e 420g . NBL 623e 620g . NBL 823e 820g . NBL 1602e 1600g . NBL 2602e 2600g . NBL 3602e 3600g . NBL 4602e 4600g . NBL 4201e 4200g . NBL 6201e 6200g 0.1g . NBL 8201e 8.2kg 0.1g . NBL 12001e 12kg 0.1g . NBL 16001e 16kg 0.1g . NBL 22001e 22kg 0.1g . NBL 84e 80g 0.0001g . NBL 124e 120g 0.0001g . NBL 164e 160g 0.0001g . NBL 214e 210g 0.0001g . NBL 254e 250g 0.0001g . ترازو رطوبت سنج با لامپ هالوژنی . PMB 202 200g . PMB 53 50g . ترازو های دو کفه و سه کفه مکانیکی . TBB 2610T 2610g . TBB 2610S 2610g . TBB 610S 610g 0.1g . GFK 165aH 165lb/75kg 0.002lb/1g . GFK 165a 165lb/75kg 0.01lb/5g . GFK 1320a 1320lb/600kg 0.1lb/50g . GFK 660a 660lb/300kg 0.05lb/20g . GFK 330aH 330lb/150kg 0.005lb/2g . GFK 330a 330lb/150kg 0.02lb/10g . PGL Precision Balances . ABKa Bench and Floor Weighing Scale . GFC Floor Counting Scale . Nimbus Analytical Balances . Nimbus Precision Balances . PGL Precision Balances .
تهران
66926422 - 66439010
تهران جمهوری نرسیده به گلشن

#فروش