فروش رئومتر DV3RV ، DV3TLV ، DV3HB ، DV3HA از بروکفیلد آمریکا Brookfield viscometer . فروش ویسکومتر DV2TLV، DV2TRV ، DV2THB ، DV2THA از بروکفیلد آمریکا Brookfield viscometer . فروش ویسکومتر DV1LV ، DV1RV ،DV1HA ، DV1HB از بروکفیلد آمریکا Brookfield viscometer . فروش ویسکومتر Dial Reading Viscometer ویسکومتر آنالوگ از بروکفیلد آمریکا Brookfield viscometer . فروش ویسکومترDV-E Low Cost Digital Viscometer از بروکفیلد آمریکا Brookfield viscometer . فروش ویسکومترDV1 Digital Viscometer از بروکفیلد آمریکا Brookfield viscometer . فروش ویسکومترDV2T Touch Screen Viscometer با صفحه لمسی Brookfield viscometer . فروش ویسکومترDV2T Extra Touch Screen Viscometer از بروکفیلد آمریکا Brookfield viscometer . فروش ویسکومتر Falling Ball Viscometer از بروکفیلد آمریکا Brookfield viscometer . فروش ویسکومتر Wells-Brookfield Cone/Plate از بروکفیلد آمریکا Brookfield viscometer . فروش ویسکومتر High Shear CAP-1000+ Viscometer از بروکفیلد آمریکا Brookfield viscometer . فروش ویسکومترHigh Shear CAP-2000+ Viscometer از بروکفیلد آمریکا Brookfield viscometer . فروش ویسکومتر KU-2 Krebs Units Digital ویسکومتر کربس برای رنگ از بروکفیلد آمریکا Brookfield viscometer . Process Viscometers پرتابل , ویسکومتر های آن لاین . AST-100® Viscometer . VTA Pneumatic Viscosel® . VTE Electric Viscosel® . TT-220 Probe . TT-100® Viscometer . STT-100® Sanitary . TT-200 Process Viscometer . KV100 Capillary Viscometer . DV3T Rheometer . Wells-Brookfield Cone/Plate . YR-1 Yield Stress Rheometer . RST Controlled Stress Rheometer . RST Soft Solids Tester . PVS Rheometer . RS Portable Rheometer . تکسچر آنالایزر یا بافت سنجTexture Analysisفروش . CT3 Texture Analyzer . Powder Flow Testingفروش . تست شار پودر . محلولهای کالیبراسیونViscosity Standards . General Purpose Silicone محلولهای سیلیکون استاندارد . General Purpose Oil . High Temperature Silicone Fluids . CAP Oil Fluids . Krebs Viscometer Oil Fluids محلولهای استاندارد کربس . Special Order Silicone Fluids . R/S Rheometer Oil Fluids . VisCal Kit . آداپتورها، آپشن های استاندارد، حمام سیرکوله یخچالدار ,Adapters, Standard Accessories, Temperature Control . . Helipath Stand اسپیندل های تی شکل . Spindles, Cups, Chambers . Standard Probe Kit . Small Sample Adapter اسمال سمپل آداپتور . Ultra Low Adapter یو ال آداپتور . DIN Adapter . Spiral Adapter . Thermosel ترموسل . TC-112P حمام یخچالدار مخصوص سیستم نشاسته . TC-550 حمام یخچالدار . TC-250 حمام سیرکوله . TC-650 حمام یخچالدار . TC-150 . TC-351 . نرم افزارها برای ویسکومتر های بروکفیلد . RheocalcT رئوکلک . Capcalc کپکلک . Wingather وینگادر . EZ-Yield . Texture Pro Ct . PG Flash . Powder Flow Pro . . فروش ویسکومتر و رئومترها . ویسکومتر برای روغن . ویسکومتر برای اب میوه . ماست . ویسموتر برای خمیر دندان . ویسکومتر رب گوجه . ویسکومتر برای شکلات و کاکائو . ویسکومتر برای پلیمرها و پلاستیک . ویسکومتر برای داروسازی . ویسکومتر برای اندازه گیری چسب و رزین . ویسکومتر برای صنایع غذایی . ویسکومتر برای عسل . آب . اتیلن . ویسکومتر برای نشاسته . خمیر نان . ویسکومتر برای آرایشی بهداشتی . وسکومتر برای شامپو خمیر دندان صابون کرم . فروش ویسکومتر برای رنگ و. رزین . نماینده بروکفیلد امریکا . Brookfield viscometer . DV2T Touch Screenفروش . فروش ویسکومتر KU . 2 Krebs Units Digital . حمام یخچالدار بروکفیلد TC550 . Tc650 . Small Sample Adapter اسمال سمپل آداپتور . Ultra Low Adapter یو ال آداپتور . اسپیندل های تی شکل . Thermosel ترموسل . TC . 112P حمام یخچالدار مخصوص سیستم . تکسچر آنالایزر یا بافت سنجTexture Analysisفروش . DV3T Rheometer . محلولهای استاندارد . RheocalcT رئوکلک . فروش ویسکومترHigh Shear CAP . 2000+ Viscometer . از بروکفیلد آمریکا Brookfield viscometer . فروش ویسکومتر DV1LV . DV1RV . DV1HA . DV1HB از بروکفیلد آمریکا Brookfield viscometer . فروش ویسکومترDV . E Low Cost Digital . Powder Flow Testingفروش
تهران
66926422 - 66439010
جمهوری نرسیده به گلشن

#انواع ویسکومتر#ویسکومتر چرخشی#ثابت متحرک