متر قلمی, مدل 99702 ساخت کمپانی MIC تایوان . Ecمتر, tdsمتر, شوری سنج, سختی سنج آب, کنداکتیویمتر, . - محدوده اندازه گیری: . کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS . سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt . شوری سنج salt: 0~1000 ppm, 1.00~12.00ppt با دقت: 1ppm.0.01ppt . درجه حرارت: 0~90Cبا دقت: 0.1C . -دقت دستگاه: +/-0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt) . -قابلیت کاليبره اتوماتیک EC . - قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا . -منبع تغذیه: 4 عدد باطری1.5V . -ملحقات :دستگاه، الکترودEC، محلول کالیبرهEC(1413)،بند دستی،منوال . . لطفا"جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://www.saenco.com مراجعه نمائید. . تلفن تماس:021-88936611 . همراه: 09101569382 . آدرس: تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول . . . اسید سنج, PHمتر, کنداکتیویمترEC,متر, سختی سنجTDS,متر, شوری سنج, saltسنج,هدایت سنج, ORPمترقلمی,،mvمتر قلمی, 99702 , ORPمتر, کاليبره اتوماتیک،mvمتر, اسید سنج قلمی, PHمتر قلمی, کنداکتیویمتر قلمیEC,متر قلمی, سختی سنج قلمیTDS,متر قلمی, شوری سنج قلمی, saltسنج قلمی,هدایت سنج قلمی،, ATC درجه حرارت,میلی زیمنس،, msپی پی تی,pptمحلول کالیبره, الکترود,مولتی متر شیمیایی, اندازه گیری پارامتر های شیمیایی آب, اکسیژن متر قلمی, اکسیژن هوا, اکسیژن محلولDO,متر،o2متر, 99720, 99703, 99603, 99602, 99601,شرکت TES، پیوند داتیو, لوری-برونستد, اسيد‌يته‌ي مواد،PHسنجی, تورنسلAcidus, ، تراكم يون هيدروژن , OH-,H+ PH, ,غلظت يون هيدروژن در محلول،تیتراسیون، آب مقطر، كاغذ ليتموس, ترنسل, , اسیدسنجی یا قلیا سنجی, تیتراسیون اسید-باز ،قلیاسنج,بازسنج,تیتراسیون اسیدوباز,اسید,باز,قلیا ، مولتی متر ،اندازه گیری پارامتر های کیفی آب،,99601A . . .
تهران
09101569382
تهران-خ کریم خان-خ حافظ - پ 408-ط اول
http://www.saen.ir/image/cache/data/MIC/99601-300x

ترمورطوبت سنج قلمی دما و رطوبت سنج محیطی ترمومتر

ترمومتر پرتابل ترمومتر دو کاناله دماسنج 2کاناله

دماسنج نفوذی ترمومتر نفوذی ترمومتر میله ای دما

PHECTDSmVSalt°C متر قلمی مدل 99720 ساخت کمپ

متر قلمی مدل 99702 ساخت کمپانی MIC تایوان

سختی سنج آب TDSمتر قلمی مدل 99603 ساخت کمپانی

DO O2 °C متر، اکسیژن متراکسیژن متر قلمی مدل 99

متر ليزري ديستو مدل 99770 ساخت کمپانی MIC تایوا

نور سنج با سنسور جداگانه مدل 98202 ساخت کمپانی

فروش انواع سولاریمتر و سولار پاورمتر قابل حمل

فروش کالیبراتور صوت سنج کالیبراتور سطح صوت

فروش انواع متر لیزری Laser Distance meter

فروش انواع متر لیزری Laser Distance meter

فروش انواع حرارت سنج غیر تماسی و ترمومتر غیر تماسی

فروش انواع حرارت سنج تماسی و ترمومتر تماسی

فروش انواع رطوبت سنج جامدات نم سنج جامدات

فروش انواع صوت سنج صدا سنج SOUND LEVEL METER

فروش انواع سرعت سنج باد بادسنج یا انمومتر

فروش انواع صوت سنج صدا سنج SOUND LEVEL METER

فروش انواع متر لیزریLaser Distance meter

فروش خرید سولاریمتر قابل حمل solarimeter

فروش خرید رطوبت سنج دیجیتال Hiumidity meter

قیمت ترمومتر تماسی دماسنج تماسی

قیمت رطوبت سنج جامدات نم سنج

قیمت بادسنج سرعت سنج باد انمومتر Anemometer

قیمت نورسنج لایت متر لوکس متر LUX meter

قیمت سولاریمتر قابل حمل

قیمت سنجش خواص آب EC هدايت الکتريکي

قیمت فروش ترمومتر تماسی دماسنج تماسی Contact Por

فروش انواع رطوبت سنج جامدات نم سنج Meters Moistur

30


#MIC تایوان#کمپانی MIC#مدل 99702#کمپانی MIC تایوان#ساخت کمپانی MIC#ساخت کمپانی MIC تایوان#ساخت کمپانی#متر قلمی#متر قلمی مدل#قلمی مدل