شرکت خدمات مهندسی ایمن سلامت زیست آزما (شیاکو) . www.sheaco.ir . خدمات قابل ارائه . -فروش و نصب سیستم پایش آنلاین زیست محیطی . تجهیزات اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی . مشاوره اجرای پایش آنلاین . انطباق سیستم آنلاین با صنایع پایش لحظه ای خروجی دودکش . پایش لحظه ای پساب فاضلاب . مشاوره و اجرای پایش لحظه ای . پایش آنلاین ذرات زیست محیطی . پایش لحظه ای گازهای خروجی دودکش زیست محیطی . پایش لحظه ای خروجی منابع آلودگی . نصب و بهره برداری پایش لحظه ای . کاهش آلودگی برای صنایع آلوده زیست محیطی . پایش لحظه ای صنایع آلوده زیست محیطی . تکنولوژی مورد نیاز پایش لحظه ای محدودیت ها و موانع
تهران
02636204252
کرج محمدشهر بلوار امام خمینی نبش خیابان حافظ برج تجاری-اداری میلاد نور طبقه چهارم واحد11
www.sheaco.ir

#سیستم پایش#نصب سیستم#پایش آنلاین#زیست محیطی