شركت تكاب كنترل تجهيز

تعداد بازديد : 585
با توجه به قوانین محیط زیست در خصوص پایش آنلاين پساب واحد هاي صنعتي و ارسال اطلاعات به سازمان محيط زيست ، این واحدها موظف به پایش آنلاین پساب های خروجی خود می باشند. . پارامترهايی که توسط سیستم پایش آنلاین قابل اندازه گيري هستند عبارتند از : PH, COD, BOD, TOC, EC, TDS, TSSكدورت، نيترات، فسفات ، آمونياك . سنسورهای اندازه گیری این پارامترها می توانند به دو صوزت Extractive یا in-situ مورد استفاده قرار گیرند. . تلفن تماس : 8 – 44033657 . فكس : 44062109 . سايت : www.takab-control.com . ايميل : info@takab-control.com
تهران
8 –44033657
خیابان آیت الله کاشانی خیابان ابراهیمی شمالی کوچه چهارم پلاک 13
www.takab-control.com

#تكاب كنترل#شركت تكاب#شركت تكاب كنترل