۲۹ تصویر

پایش آنلاین آب و فاضلاب

تعداد بازديد : 18415
آنالايزرهاي پایش لحظه ای زيست محيطي . آنالایزرهای اب پارامترهایی از جمله pH, TOC, EC, TDS, TU ،DO و کميت را اندازه گیری می کنند. پایش انلاین اب و فاضلاب . آنالایزرهای فاضلاب پارامترهایی نظیر COD, TOC, BOD, PH, DO, EC, H2S Turbidity را اندازه گیری می کنند. پایش انلاین اب و فاضلاب . آنالایزرهای هوا پارامترهایی از جمله: غلظت ذرات معلق و گازهای آلاینده نظیر NOX ،CO ،PM1 PM2.5 ،PM10،CO2 ،NH3 ،H2S ،O3 ،SO2 و پارامتر های دیگر هواشناسی مانند دما، فشار، رطوبت را اندازه گیری می کنند. . آنالایزرهای گازهای خروجی دودکش ها نظیر SO2, NOx, H2S, CO, Dust, BTX را اندازه گیری می کنند. پایش انلاین آب و فاضلاب . تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی، راهبری و نگهداری سیستم های پایش لحظه ای توسط شرکت ابرگان صورت می گیرد. . پایش انلاین آب و فاضلاب . پایش انلاین هوا . پایش انلاین پساب هاب شهری و صنعتی . . تجهیزات پرتابل و آزمایشگاهی آنالیز آب و فاضلاب نظیر اسپکتروفتومتر، فتومترهای دیجیتال و کیتهای پرتابل . . www.abargan.ir . onlinepayesh.ir .
تهران
01142200000
مازندران قائم شهر خیابان مدرس ساختمان آمین 29 طبقه سوم

پایش آنلاین آب و فاضلاب


آنالايزرهاي پایش لحظه ای   زيست محيطي . آنالایزرهای اب پارامترهایی از جمله pH, TOC, EC, TDS, TU ،DO و کميت را اندازه گیری می ...

سیستم پایش آنلاین لحظه ای زیست محیطی


نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 می‌شوند" . یکی از معضلات عمده صنایعی که اقدام به نصب سیستم پایش لحظه ای   نموده و در حال حاضر با آن دست به گریبان می باشند شامل موارد زیر است: . 1- در برخی از صنایع پارامتر...

نصب سیستم پایش آنلاین زیست محیطی


تجهیزات اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی . مشاوره اجرای پایش آنلاین . انطباق سیستم آنلاین با صنایع پایش لحظه ای   خروجی دودکش . پایش لحظه ای پساب فاضلاب . مشاوره و اجرای پایش لحظه ای . پایش آنلاین ذرات زیست محیطی ...

دستگاه کنترل مانیتورینگ


باشد. در تمامی این اماکن به علت نبود چنین سیستم های مانیتورینگ هوشمند و عدم توانایی نیروی انسانی به پایش لحظه ای   مشخصات محیطی این اماکن (مانند دما، رطوبت، گاز های طبیعی و ...) و احتمال بروز حوادث برای تجهیزات این...

عرضه سیستم های پایش آنلاین


فروش دستگاه های پرتابل و نصبی در زمینه های اندازه گیری و پایش لحظه ای   آلاینده های زیست محیطی، تجهیزات بهداشت حرفه ای، ادوات کنترل احتراق و اندازه گیری ارتعاش از جمله انو...

نصب پایش آنلاین


ائه پیشنهادات فنی جهت کاهش آلودگی برای صنایع آلاینده یکی از معضلات عمده صنایعی که اقدام به نصب سیستم پایش لحظه ای   نموده و در حال حاضر با آن دست به گریبان می باشند ...

سیستم پایش آنلاین


شرکت خردکیادانا بصورت كاملاً تخصصی در زمینه ارائه آنالایزرهای مانیتورینگ و پایش لحظه ای   زیست محیطی فعالیت می نماید. محصولات عمده عبارتند از: آنالایزرهای فاضلاب نظیر COD, TOC, BOD, Ammonia...

آنالایزر های آنلاین آب و فاضلاب و گاز خروجی دودکش


شرکت مهندسین بدر آذین بنا ارائه کننده کاملترین راهکار برای پایش لحظه ای   پارامترهای خروجی در دو بخش آب و فاضلاب و خروجی دودکش های صنعتی. این شرکت دارای نمایندگی رسمی و انحص...

آنالایزرهای آنلاین کیفیت آب و فاضلاب


سیستمهای پایش لحظه ای   . آنالایزرهای آنلاین خروجی پسآب تصفیه خانه . آنالایزرهای آنلاین تصفیه خانه آب و فاضلاب . تجهیزات ا...

شرکت خردکیادانا


شرکت خردکیادانا بصورت کاملاً تخصصی در زمینه ارائه آنالایزرهای مانیتورینگ و پایش لحظه ای   زیست محیطی فعالیت می نماید. محصولات عمده عبارتند از: آنالایزرهای فاضلاب نظیر COD, TOC, BOD, Ammonia...


#پایش آنلاین#آب فاضلاب#آنالایزر گاز