نصب پایش آنلاین

تعداد بازديد : 1027
طبق ماده 192 برنامه پنجم توسعه واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب سیستم پایش آنلاین و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 می‌شوند. یکی از معضلات عمده صنایعی که اقدام به نصب سیستم پایش آنلاین نموده با آن دست به گریبان می باشند شامل موارد زیر است: 1- در برخی از صنایع پارامترهای پایش شده با الزامات قانونی انطباق ندارد. 2- نوع تکنولوژی انتخاب شده با مشخصات فنی خروجی ها انطباق نداشته و در نتیجه اعداد خروجی از دستگاه پایش اعتبار بالایی ندارد. 3- نوع تکنولوژی انتخاب شده با نوع آلودگی همخوانی نداشته و در نتیجه عمر دستگاه و هزینه تعمیر و نگهداری آن بالا خواهد بود. 4- قیمت برخی از تکنولوژی ها بسیار بالا بوده در حالی که تکنولوژی های ارزان تر و با راندمانی که الزام سازمان محیط زیست را پوشش دهد قابل خرید و نصب می باشد. با توجه به موارد فوق انجام پروژه مطالعاتی جهت نصب و بهره برداری از سیستم آنلاین اجتناب ناپذیر بوده و در صورت عدم انجام بررسی های فنی، صنعت دچار خسارت جبران ناپذیری نظیر قرار گرفتن در لیست صنایع آلاینده می گردد. انجام پروژه مطالعاتی و مشاوره ای این شرکت با هدف زیر صورت می پذیرد: 1- بررسی جامع وضعیت موجود آلودگی ها و ارزیابی میزان انطباق با حد استاندارد سازمان محیط زیست 2- ارائه گزارش دقیق از میزان آلودگی ها با دقت و صحت بالا جهت تعیین نوع تکنولوژی قابل نصب بر روی خروجی منابع آلودگی 3- ارائه گزارش فنی و اعلام محدودیت ها و موانع نصب سیستم پایش آنلاین 4- ارائه مشاوره در زمان خرید تکنولوژی، نصب و بهره برداری 5- ارائه مشاوره حقوقی در خصوص الزامات نصب و بهره برداری از سیستم پایش آنلاین 6- در صورت تقاضا ارائه گزارش و برگزاری جلسه فنی با اداره کل محیط زیست استان متبوعه و توجیه فنی طرح 7- ارائه پیشنهادات فنی جهت کاهش آلودگی برای صنایع آلاینده یکی از معضلات عمده صنایعی که اقدام به نصب سیستم پایش لحظه ای نموده و در حال حاضر با آن دست به گریبان می باشند
تهران
01142200000
مازندران قائم شهر خیابان مدرس ساختمان آمین 29 طبقه سوم
abargan.ir

#پایش آنلاین