نمونه سوالات عمومی استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی . نمونه سوالات استخدامی: گروه نویسندگان میهن همکار بسته ای پیشنهادی شامل نمونه سوالات چند سال اخیر سازمان های دولتی را در یک بسته واحد گردآوری و عرضه نموده است. - نام محصول: نمونه سوالات عمومی استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی . . - مواد امتحانی موجود در این بسته: . 4۰۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه) . ۴۰۰ عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه) . ۶۰۰ عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (همراه با پاسخنامه) . ۴۰۰ عدد نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه) . ۳۰۰ عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه) . ۲۰۰ عدد نمونه سوال هوش و توانمندی‌های ذهنی (همراه با پاسخنامه) . ۴۰۰ عدد نمونه سوال فنآوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)... . . . جهت دیدن توضیحات بیشتر و سفارش محصول به لینک زیر مراجعه شود. . http://www.tookashop.com/product_info.php/products_id/730/pname
تهران
تهران
www.tookashop.com
www.tookashop.com/product_info.php/products_id/730

#نمونه سوالات عمومی#سوالات عمومی#دستگاه ها#نمونه سوالات