منبر یک پله و چند پله . . . . منبر در رنگهای متنوع . . . . منبر با تشک و پشتی . . . . منبر تمام چوب . . . . منبر تمام ام دی اف . . . . محمد طهرانی . . ۳۳۲۵۳۴۴۷ -۳۳۲۵۳۵۵۶-۰۹۱۲۲۷۹۷۹۴۶ . . . . http://www.misaghart.com . . پیروزی – شکوفه – خیابان سیرجان – خیابان کرمان – کوچه شهید حسین طاهری پلاک ۴۵
تهران
33253447 -33253556
پیروزی – شکوفه – خیابان سیرجان – خیابان کرمان – کوچه شهید حسین طاهری پلاک ۴۵
www.misaghart.com

#ساخت منبر#منبر مسجد#منبر یک#یک پله#منبر چوبی چند#چوبی چند پله#منبر چوبی چند پله#منبر یک پله#منبر چوبی#چوبی چند#چند پله