این نوع پارتیشن دوجداره 16 میل اصل کیفیت و تنوع اجرائی دارد و می تواند پرکنندۀ MDF آن را بیشتر نمود . می توان رابط ها و پیچ های آن را از سیستم استفاده نمود تا محل نصب مفاصل MDF پیدا نباشدجنس درب آن نیز می تواند MDF یا چوبی و یا HPF باشد. . ویژگی ها : . نصب سریع به علت الیت بودن کار . قابلیت نصب و تعویض شیشه های شکسته شده بدون بازگشایی کل پارتیشن . اختصاصی بودن و بازاری نبودن کار . جدید بودن و سبک بودن دیوار . قابلیت هماهنگ کردن آن با سرویس های چوبی محیط . پارتیشن دو جدارۀ تمام MDF . . آقای طهرانی . 33253447 -33253556 . 33253778 . 09122797946 . . خیابان پیروزی- خیابان شکوفه- خیابان سیرجان- کوچه اشتهاردی- پلاک 25-واحد2
تهران
33253447 -33253556
خیابان پیروزی- خیابان شکوفه- خیابان سیرجان- کوچه اشتهاردی- پلاک 25-واحد2
www.misaghart.com

#دو جداره تمام#جداره تمام MDF#جداره تمام#پارتیشن دو#تمام MDF#دیوار پارتیشن#پارتیشن دو جداره#دو جداره