۲ تصویر

مونو اتیلن گلایکول

تعداد بازديد : 1245
منو اتیلن گلایکول(MEG) . (MEG) دی اتیلن گلایکول . (DEG) تری اتیلن گلایکول . (TEG) منوپروپیلن گلایکول(MPG) . فروش استثنائی منواتیلن گلایکول(MEG) . (DEG) تری اتیلن گلایکول(TEG) . منوپروپیلن گلایکول(MPG) . . فروش منواتیلن گلایکول(MEG) – قیمت منواتیلن گلایکول(MEG) – خرید منواتیلن گلایکول(MEG) – صادرات منواتیلن گلایکول(MEG) – واردات منواتیلن گلایکول(MEG) - تولید منواتیلن گلایکول(MEG) – فروشنده منواتیلن گلایکول(MEG) - تولید کننده منواتیلن گلایکول(MEG) - وارد کننده منواتیلن گلایکول(MEG) - صادر کننده منواتیلن گلایکول(MEG) – کارخانه منواتیلن گلایکول(MEG) . . فروش مونو اتیلن گلایکول . فروش ,MEGفروشنده مونو اتیلن گلایکول, مونو اتیلن گلایکول, مونو اتیلن گلایکول شازند, مونو اتیلن گلایکول مارون, مونو اتیلن گلایکول ارومیه, خریدار مونو اتیلن گلایکول, مونو اتیلن گلایکول صادراتی, آنالیز و خلوص مونو اتیلن گلایکول, مونو اتیلن گلایکول پلمپ شده, مونو اتیلن گلایکول پتروشیمی, مونو اتیلن گلایکول ماده شیمیایی . برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمائید. . کیمیا پارس . . 09120195118 . . 09109252523 . . 021-88961941 . . info@kimiapars.com . . www.kimiapars.com . . . . . .
تهران
021-88961941
kimiapars.com

فروش مواد های شیمیایی صـادراتی


ب ژاول ، آب اکسیژنه ، فرمالین ، هگزامین ، اوره صنعتی ، اسید . سیتریک ، فنل ، ایزو پروپیل الکل ، مونو اتیلن گلایکول   ، دی اتیلن گلایکول ، ایزو . بوتیل ضدکف(آنتی فوم) ، اسید استیک ، بوتیل گلیکول ، کلروفرم ، سیکلوهگزان...

فروش موادشیمیایی وارداتی وداخلی و محصولات پتروشیمی


از . . سود پرک یا هیدروکسید سدیم یا کاستیک سودا یا سود کاستیک . . تولوئن پتروشیمی اصفهان . . مون اتیلن گلایکول  ( مونواتیلن گلیکول، meg، ضدیخ) پتروشیمی شازند اراک و مارون . . دی اتیلن گلایکول( دی اتیلن گلیکول، ...

خریدار و فروشنده حواله دی اتیلن گلایکول deg پتروشی


دی اتیلن گلایکول  ، di ethylene glycol، دی اتیلن گلیکول، دی اتیلن گلایکول deg . . اتیلن گلایکول، اتیلن گلیکول، اتیلن...

خریدار و فروشنده حواله مونو اتیلن گلایکول MEG


مونو اتیلن گلایکول  ، mono ethylene glycol، مونو اتیلن گلیکول، ماده شیمیایی meg، مونو اتیلن گلایکول meg، اتیلن گلایکول، ...

خریدار و فروشنده حواله مونواتیلن گلایکول یا meg


مونو اتیلن گلایکول  ، mono ethylene glycol، مونو اتیلن گلیکول، ماده شیمیایی meg، مونو اتیلن گلایکول meg، اتیلن گلایکول، ...

جوش شیرین


سـولفیت سدیم ، هیدروکسید پتاسیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول   ،دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ، کـربنات منگـنز ، کلرید آمونیوم و آب اکسـی...

آب ژاول


سـولفیت سدیم ، هیدروکسید پتاسیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول   . . دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ، کـربنات منگـنز ، کلرید آمونیوم ، آب اکس...

مونو اتیلن گلایکول


منو اتیلن گلایکول  (MEG) . (MEG) دی اتیلن گلایکول . (DEG) تری اتیلن گلایکول . (TEG) منوپروپیلن گلایکول(MPG) . فروش است...

پركلرين


سـولفیت سدیم ، هیدروکسید پتاسیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول   ،دی اتیلن گلایکول، انواع گوگرد و آمونیوم پرسـولفات. . برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمائید. . کیم...

انواع مواد شیمیایی


.. اسید فسفریک ..... آب ژاول.....اوره صنعتی...... اسید سیتریک ...... ایزو پروپیل الکل.......... مونو اتیلن گلایکول   ...... دی اتیلن گلایکول ....... اسید استیک ........ بوتیل گلیکول ....... سولفات مس...... سود سوز او...

خرید و فروش پرمنگنات


سـولفیت سدیم ، هیدروکسید پتاسیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول   ،دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ، کـربنات منگـنز ، کلرید آمونیوم ، آب اکسـیژن...

فروش ویژه گلایکول ها


فروش ویژه گلایکول ها . . . . فروش ویژه . . (DEG) دی اتیلن گلایکول   (Di ethylene glycol) . . (MEG) مونو اتیلن گلایکول (Mono ethylene Glycol) . . (TEG) تری اتی...

سود پرک


سـولفیت سدیم ، هیدروکسید پتاسیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول   ،دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ، کـربنات منگـنز ، کلرید آمونیوم ، آب اکسـیژن...

دی اتیلن گلایکول


تری اتیلن گلایکول   TEG . انواع گلایکول . دی اتیلن گلایکول . مونو اتیلن گلایکول . . این ماده بی رنگ ، بی بو و مایعی وی...

مونو اتیلن گلایکول


مونو اتیلن گلایکول  MEG . فروشنده و خریدار . یک ترکیب آلی است که به عنوان ضدیخ در وسایل نقلیه و پیش ماده برای پلیمرها ...

کوکونات


رین, ایزو پروپیل الکل, سـولفیت سدیم, کربنات سبک و سنگین, سدیم تری پلی فسفات, متابی سولفید سدیم, مونو اتیلن گلایکول  , دی اتیلن گلایکول, آمونیوم پرسـولفات, فروش سـولفور سـدیم, فروش کـربنات منگـنز, کلرید آمونیوم, فروش ...

انواع مواد شیمیایی


موادشیمیایی . ایزو پروپیل الکل . سود پرک – کاستیک . مون اتیلن گلایکول   . دی اتیلن گلایکول . تری اتیلن گلایکول . اسید کلریدریک . اسید سولفوریک . اسید فسفریک . اسید فرمیک...

پرکلرین


رین, ایزو پروپیل الکل, سـولفیت سدیم, کربنات سبک و سنگین, سدیم تری پلی فسفات, متابی سولفید سدیم, مونو اتیلن گلایکول  , دی اتیلن گلایکول, آمونیوم پرسـولفات, فروش سـولفور سـدیم, فروش کـربنات منگـنز, کلرید آمونیوم, فروش ...

فروش تری اتیلن گلایکول


تری اتیلن گلایکول   TEG . مشخصات TEG: مایع ، بی بو . تری اتیلن گلایکول شفاف ، بی رنگ و کم رنگ . تری اتیلن گلایکول قابل ...

فروشنده منو اتیلن گلایکول


فروشنده منو اتیلن گلایکول   . منو اتیلن گلایکول(MEG) . منو اتیلن گلایکول(MEG) . دی اتیلن گلایکول (DEG) . تری اتیلن گلایکول(TEG)...

فروش دی اتیلن گلایکول DEG


فروش دی اتیلن گلایکول   (DEG) . . دی اتیلن گلایکول، مایعی است بیرنگ، نمگیر، ویسکوز،سمی، بی بو و امتزاج پذیر در آب، الکل، ...

فروش انواع سولفات


جوش شیرین, زاج سفید, گوگرد میکرو نیزه, آهک هیدراته, کربنات سبک و سنگین, فنل, ایزو پروپیل الکل, مونو اتیلن گلایکول  , دی اتیلن گلایکول, سود پرک, سود مایع، اکسید آلومینیوم, سود سوز آور, سدیم هیدروکسید, تری پلی فسفات س...

فروشنده مواد شیمیایی شیمی کالا


، ایزو پروپیل الکل . سولفات آمونیوم ، سولفات آلومینیوم . واردات و فروشنده انواع مواد شیمیایی . دی اتیلن گلایکول   ، مونو اتیلن گلایکول . گوگرد میکرو نیزه ، هیدروکسید پتاسیم . سدیم تری پلی فسفات ، متابی سولفید سدیم...

حلال


پرمنگنات پتاسیم ، سـولفیت سدیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول   ،دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ، کـربنات منگـنز ، کلرید آمونیوم ، تری پلی فس...

کربنات سدیم


سـولفیت سدیم ، هیدروکسید پتاسیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول   ،دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ، کـربنات منگـنز ، کلرید آمونیوم ، آب اکسـیژن...

فروش مواد شیمیایی


فروش MEG مون اتیلن گلایکول   پتروشیمی شازند -مارون -فرساشیمی . فروشDEG دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند -مارون -فرساشیمی . فروش M...

فروش دی اتیلن گلایکول


فروش DEG . فروش دی اتیلن گلیکول . فروش دی اتیلن گلایکول   . فروش دی ای جی . فروش دی ای جی پلمپ و غیر پلمپ . خرید و فروش حواله دی اتیلن گلایکول . فروش حواله د...

فروش مونو اتیلن گلایکول


فروش مونو اتیلن گلیکول MEG . فروش MEG . فروش ضد یخ . فروش مونو اتیلن گلایکول   . فروش منواتیلن گلایکول . فروش ام ای جی . فروش ام ای جی پلمپ و غیر پلمپ -فله و بشکه . خرید و فروش ح...

موادشیمیایی آزمایشگاهی


دی کرومات امونیوم, دی اکسید سلنیوم, 1,4 دی اکسان, دی استیل منوکسیم, دی اتانل امین, جیوه نیترات, پلی اتیلن گلایکول  , پتاسیم یدید, پتاسیم هگزاسیانوفرات, پتاسیم نیتریت, پتاسیم سیانید, پتاسیم سولفات, پتاسیم اگزالات, پت...

فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی


دی کرومات امونیوم, دی اکسید سلنیوم, 1,4 دی اکسان, دی استیل منوکسیم, دی اتانل امین, جیوه نیترات, پلی اتیلن گلایکول  , پتاسیم یدید, پتاسیم هگزاسیانوفرات, پتاسیم نیتریت, پتاسیم سیانید, پتاسیم سولفات, پتاسیم اگزالات, پت...
30


#اتیلن گلایکول#مونو اتیلن گلایکول