انواع مواد شیمیایی

انواع مواد شیمیایی

تعداد بازديد : 1136
مواد شیمیایی . جوش شیرین....زاج سفید... گوگرد میکرو نیزه.... آهک هیدراته....کربنات سبک و سنگین....سولفات سدیم... سولفات آلمینیوم...اسید کلریدریک .... سود پرک .... سود مایع .... متانول..... اسید فسفریک ..... آب ژاول.....اوره صنعتی...... اسید سیتریک ...... ایزو پروپیل الکل.......... مونو اتیلن گلایکول ...... دی اتیلن گلایکول ....... اسید استیک ........ بوتیل گلیکول ....... سولفات مس...... سود سوز اور ......... سدیم هیدروکسید ..... کربن اکتیو........ تری پلی فسفات سدیم......... دی اکسید منگنز ...... سولفات اهن...... سولفات منگنز چینی ..... سولفات روی ..... سولفات منیزیم ........ اسید بوریک......... سود جامد پرک.......سولفات آمونیوم . . . . . برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمائید. . کیمیا پارس09120195118 . . 09109252523 . . . . 021-88961941 . . info@kimiapars.com . . www.kimiapars.com . . . . . .
تهران
021-88961941
kimiapars.com

آب ژاول


نگنات پتاسیم ، جوش شیرین ، ایزو پروپیل الکل ، سـولفیت سدیم ، هیدروکسید پتاسیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات   ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول . . دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ...

سود پرک


نگنات پتاسیم ، جوش شیرین ، ایزو پروپیل الکل ، سـولفیت سدیم ، هیدروکسید پتاسیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات   ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول ،دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ، کـ...

جوش شیرین


نگنات پتاسیم ، جوش شیرین ، ایزو پروپیل الکل ، سـولفیت سدیم ، هیدروکسید پتاسیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات   ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول ،دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ، کـ...

خرید و فروش پرمنگنات


نگنات پتاسیم ، جوش شیرین ، ایزو پروپیل الکل ، سـولفیت سدیم ، هیدروکسید پتاسیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات   ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول ،دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ، کـ...

پركلرين


نگنات پتاسیم ، جوش شیرین ، ایزو پروپیل الکل ، سـولفیت سدیم ، هیدروکسید پتاسیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات   ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول ،دی اتیلن گلایکول، انواع گوگرد و آمونیوم پرسـولفات. . برا...

سدیم تری پلی فسفات


57 % و بالاتر . کاربرد: شوینده ها و ......... . بنا به درخواست آنالیز ارسال خواهد شد. . . کاربرد سدیم تری پلی فسفات   : . فروشنده سدیم هگزا متافسفات، فروشنده سدیم تری پلی فسفات، سدیم تری پلی فسفات چینی، . سدیم هگزا م...

پرکلرین


د مایع, اسـید بوریک, پرمنگنات پتاسیم, جوش شیرین, ایزو پروپیل الکل, سـولفیت سدیم, کربنات سبک و سنگین, سدیم تری پلی فسفات  , متابی سولفید سدیم, مونو اتیلن گلایکول, دی اتیلن گلایکول, آمونیوم پرسـولفات, فروش سـولفور سـدیم, فر...

انواع مواد شیمیایی


گیر صنعتی, سـود مایع, اسـید بوریک, , جوش شیرین, ایزو پروپیل الکل, سـولفیت سدیم, کربنات سبک و سنگین, سدیم تری پلی فسفات  , متابی سولفید سدیم, مونو اتیلن گلایکول, دی اتیلن گلایکول, آمونیوم پرسـولفات, فروش سـولفور سـدیم, فر...

کوکونات


د مایع, اسـید بوریک, پرمنگنات پتاسیم, جوش شیرین, ایزو پروپیل الکل, سـولفیت سدیم, کربنات سبک و سنگین, سدیم تری پلی فسفات  , متابی سولفید سدیم, مونو اتیلن گلایکول, دی اتیلن گلایکول, آمونیوم پرسـولفات, فروش سـولفور سـدیم, فر...

فروشنده مواد شیمیایی شیمی کالا


انواع مواد شیمیایی . دی اتیلن گلایکول ، مونو اتیلن گلایکول . گوگرد میکرو نیزه ، هیدروکسید پتاسیم . سدیم تری پلی فسفات   ، متابی سولفید سدیم . فروشنده مواد شیمیایی کارخانه های داخلی . آمونیوم پرسولفات ، کربنات سبک و سنگی...

حلال


پارافین ، سـود پرک ، سـود مایع ، اسـید بوریک ، پرمنگنات پتاسیم ، سـولفیت سدیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات   ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول ،دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ، کـ...

کلر


. سولفات سدیم . اسید فسفریک . اسید سولفوزیک . سولفات آمونیوم . آمونیوم پرسولفات . سولفات آلومینیوم . سدیم تری پلی فسفات   . متابی سولفید سدیم . اسید سولفامیک . جوش شیرین . کلرید آمونیوم . اوره صنعتی . پرمنگنات . گرافیت . ...

کربنات سدیم


نگنات پتاسیم ، جوش شیرین ، ایزو پروپیل الکل ، سـولفیت سدیم ، هیدروکسید پتاسیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات   ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول ،دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ، کـ...

مواد اولیه صنایع شیمیایی


 سدیم تری پلی فسفات   پرهام شیمی این افتخار رادارد که در زمینه تهیه و توزیع مواد اولیه صنایع شیمیایی در خدمت شما تولید کن...

اسیدها


 سدیم تری پلی فسفات   پرهام شیمی این افتخار رادارد که در زمینه تهیه و توزیع مواد اولیه صنایع شیمیایی در خدمت شما تولید کن...

قیمت متانول بشکه 220 لیتری


دروکسید سدیم (NAOH) – سود پرک . هیدروکسید سدیم (NAOH) –سود مایع . فنول . حلال 402 . بوتیل گلایکول . سدیم تری پلی فسفات   (STPP) . متیل اتیل کتون (MEK) . پر منگنات . گلیسیرین . آمونیاک . اتانول . اسید شارژ . پلی کلراید آم...

خرید اسید استیک گالن 60،30 لیتری


دروکسید سدیم (NAOH) – سود پرک . هیدروکسید سدیم (NAOH) –سود مایع . فنول . حلال 402 . بوتیل گلایکول . سدیم تری پلی فسفات   (STPP) . متیل اتیل کتون (MEK) . پر منگنات . گلیسیرین . آمونیاک . اتانول . اسید شارژ . پلی کلراید آم...

قیمت آنالیز حمل کاربردمحصولات ELSAPA


ها: . . • TPV( گرانول شفاف و گرانول مشکی)، POE، TPU، TPE، SBS، SEBS . . دیگر محصولات . . • STPP( سدیم تری پلی فسفات  ) و SHMP( سدیم هگزا متا فسفات) . . . . • راه های ارتباط با ELSAPA: . . • آدرس دفتر مرکزی: شیرا...

فروش استون کومهو قیمت حلالها قیمت استون کومهو


. بوتیل گلایکول . بوتیل استات . متیل استات . فرمالین . آهک کلسینه . سیکلو هگزانول . سیکلو هگزانون . سدیم تری پلی فسفات   (STPP) . متیل اتیل کتون (MEK) . EDTA . پر منگنات . گلیسیرین . آب اکسیژنه . آمونیاک . اتانول . اسید ...

خرید اسید استیک حواله


دروکسید سدیم (NAOH) – سود پرک . هیدروکسید سدیم (NAOH) –سود مایع . فنول . حلال 402 . بوتیل گلایکول . سدیم تری پلی فسفات   (STPP) . متیل اتیل کتون (MEK) . پر منگنات . گلیسیرین . آمونیاک . اتانول . اسید شارژ . پلی کلراید آم...

خرید استون کومهو،ساسول ،پتروکم واردات استون


. بوتیل گلایکول . بوتیل استات . متیل استات . فرمالین . آهک کلسینه . سیکلو هگزانول . سیکلو هگزانون . سدیم تری پلی فسفات   (STPP) . متیل اتیل کتون (MEK) . EDTA . پر منگنات . گلیسیرین . آب اکسیژنه . آمونیاک . اتانول . اسید ...

فروش سدیم‌ تری‌ پلی‌ فسفات


تی‌گیر یا عامل روانساز شناخته می‌شود و با این خواص خود به کار می‌آید. . کانگورو اقدام به فروش تخصصی سدیم تری پلی فسفات   نموده است. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت جدیدترین قیمت به وبسایت www.yeskangaroo.com م...

فروش مواد شیمیایی و پلیمری کانگورو


فنل / اسید سیتریک / اسید فرمیک / اسید بوریک / تترا هیدرو فوران / ایزوپروپیل الکل / متیل اتیل کتون / سدیم تری پلی فسفات   / سدیم هگزامتا فسفات سولفات آمونیوم / زایلین مخلوط / اورتوزایلین / اسید سولفوریک / اسید فسفریک / اس...

فروش تری اتانول آمین شازند اراگ


لیتیم هیدرواکساید . سیترات سدیم . استئاریل الکل . تگزاپون . لورامید . بتائین . سدیم اسید پیروفسفات . سدیم تری پلی فسفات   . هیدرازین . اکسید منیزیم . سولفات پتاسیم . آمونیوم بای فلوراید . اسید بنزوئیک . اسید سولفامیک . سو...

کاملترین بانک طرح توجیهی


ماشینی . . طرح توجیهی تولید شیر و لبنیات . . طرح توجیهی تولید شمش فولادی . . طرح توجیهی تولید سدیم تری پلی فسفات   STPP . . طرح توجیهی تولید رزین تبادلگر یونی Ion Exchange Resins Ion Exchange Resins . . طرح توج...

فروش اسید فسفریک


فات، دی آمونیوم فسفات، سوپر فسفات تریپل، فسفات منیزیم . کاربرد در مواد شوینده مانند تری سدیم فسفات و سدیم تری پلی فسفات   . تولید مواد تصفیه کننده و منعقد کننده در صنعت آب و فاضلاب . تولید پاك کننده های فسفاته صنعتی و تهی...

Texapon تگزاپون


لیتیم هیدرواکساید . سیترات سدیم . استئاریل الکل . تگزاپون . لورامید . بتائین . سدیم اسید پیروفسفات . سدیم تری پلی فسفات   . هیدرازین . اکسید منیزیم . سولفات پتاسیم . آمونیوم بای فلوراید . اسید بنزوئیک . اسید سولفامیک . سو...

تری اتانول آمین، Triethanolamine ، TEA


لیتیم هیدرواکساید . سیترات سدیم . استئاریل الکل . تگزاپون . لورامید . بتائین . سدیم اسید پیروفسفات . سدیم تری پلی فسفات   . هیدرازین . اکسید منیزیم . سولفات پتاسیم . آمونیوم بای فلوراید . اسید بنزوئیک . اسید سولفامیک . سو...

فروش گسترده مواد اولیه شیمیایی خوراکی و صنعتی


اسید سولفامیک ، اسید فرمیک ، اسید اگزالیک ، ادتا 2 ، ادتا 4 ، نیتریت سدیم 99% ، سدیم تری پلی فسفات   ، گلیسیرین ، روغن کرچک ، PAC پلی آلومنیوم کلراید , SLS سدیم لوریل سولفات, جوش شیرین خوراکی ، بنزوات...

فروش گسترده مواد اولیه شیمیایی


اسید سولفامیک ، اسید فرمیک ، اسید اگزالیک ، نیتریت سدیم 99% ، دکستروز ، ادتا 2 ، ادتا 4 ، سدیم تری پلی فسفات   ، گلیسیرین ، روغن کرچک ، PAC پلی آلومنیوم کلراید , SLS سدیم لوریل سولفات, جوش شیرین ، بنزوات سدیم خ...
30


#سدیم تری پلی فسفات#مواد شیمیایی