فروش ویژه گلایکول ها

فروش ویژه گلایکول ها

تعداد بازديد : 3453
فروش ویژه گلایکول ها . . . . فروش ویژه . . (DEG) دی اتیلن گلایکول (Di ethylene glycol) . . (MEG) مونو اتیلن گلایکول (Mono ethylene Glycol) . . (TEG) تری اتیلن گلایکول (Tri ethylene glycol) . . . . با کیفیت عالی جهت صادرات . . با قیمت مناسب . . . . برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمائید . . . . کیمیا پارس09120195118 . . 09109252523 . . . . 021-88961941 . . info@kimiapars.com . . www.kimiapars.com . . . .
تهران
021-88961941
kimiapars.com

فروش ویژه گلایکول ها


فروش ویژه گلایکول ها   . . . . فروش ویژه . . (DEG) دی اتیلن گلایکول (Di ethylene glycol) . . (MEG) مونو اتیلن گ...

فروشنده منو اتیلن گلایکول


EG) فله . دی اتیلن گلایکول (DEG) بشکه . تری اتیلن گلایکول(TEG فله . منوپروپیلن گلایکول(MPG) بشکه . گلایکول ها   با کیفیت عالی . فروشنده منو اتیلن گلایکول . عرضه دی اتیلن گلایکول . کاربرد تری اتیلن گلایکول . گلا...

فروش دی اتیلن گلایکول DEG


ابر تجزیه شیمیایی، فشار بخار پایین و قیمت مناسب به عنوان رطوبت‌گیر گازهای طبیعی شناخته شده است.اتیلن گلایکول ها   به عنوان مشتقی از اتیلن با کاربرد گسترده در طیف الیاف مصنوعی، فیلم، ضد یخ، رزین پلیمر ضد اشباع، موا...

مواد اولیه صنایع شیمیایی


انول ، بنزن . . . . آمین ها: . . منو اتانول آمین ، دی اتانول آمین ، تری اتانول آمین , . . . . گلایکول ها  : . . منو اتیلن گلایکول ، دی اتیلن گلایکول ، تری اتیلن گلایکول . . شوینده ها و چربی گیرها: . . سو...

اسیدها


وئن ، نرمال بوتانول ، بنزن . . آمین ها: . منو اتانول آمین ، دی اتانول آمین ، تری اتانول آمین , . . گلایکول ها  : . منو اتیلن گلایکول ، دی اتیلن گلایکول ، تری اتیلن گلایکول . . شوینده ها و چربی گیرها: . سود مایع...

قیمت آنالیز حمل کاربردمحصولات ELSAPA


/ جوهر مورچه / متانوئیک اسید . . • آب ژاول /Sodium chlorate / مایع سفید کننده / وایتکس . . • گلایکول ها  : . . • مونو اتیلن گلایکول/ MEG . . • دی اتیلن گلایکولDEG / . . • تری اتیلن گلایکول/ TEG . ....

بازرگانی مواد شیمیایی ELSAPA دی اتیلن گلایکول


جزیه شیمیایی ، فشار بخار پایین و قیمت مناسب به عنوان رطوبت‌گیر گازهای طبیعی شناخته شده است. . اتیلن گلایکول ها   به عنوان مشتقی از اتیلن با کاربرد گسترده در طیف الیاف مصنوعی ، فیلم ، ضد یخ ، رزین پلیمر ضد اشباع ،...

ELSAPA فروش ویژه محصولات و مواد آزمایشگاهی Merck


و..... اسیدهای معدنی ( فسفریک اسید، سولفوریک اسید، هیدروکلریک اسید، فلوئوریک اسید، نیتریک اسید و... گلایکول ها  ، آلدهیدها، کتون ها، الکل ها، آمین ها، انواع کلریدها و سولفات ها، اکسید ها و پراکسیدها، نمک های فلزا...

شرکت ELSAPA تامین و فروش پلی اتیلن گلایکول 6000


پلی اتیلن گلایکول ها  (PEGs) پلیمرهای تراکمی اتیلن اکساید و آب با فرمول کلی OH n(OCH2CH2)H می باشد. این پلیمرها مهمترین نو...

شرکت بازرگانی شیمیایی و غذایی مهرادکو


محصولات شیمیایی صنعتی و خوراکی . . محصول ویژه: . •فنل Hokum کره جنوبی . . گلایکول ها  : . •مونو اتیلن گلایکول MEG . •دی اتیلن گلایکول DEG . •تری اتیلن گلایکول TEG . •مونو پروپیلن گلایکو...

تولید اسید,سولفات ,کربنات هاوفسفات ها


، نرمال بوتانول ، بنزن . . آمین ها: . . منو اتانول آمین ، دی اتانول آمین ، تری اتانول آمین , . . گلایکول ها  : . . منو اتیلن گلایکول ، دی اتیلن گلایکول ، تری اتیلن گلایکول . . شوینده ها و چربی گیرها: . . سو...

خرید و فروش انواع مواد شیمیایی


نیتریک . اسید کرومیک . اسید فرمیک . اسید سولفوریک . اسید کلریدریک . اسید لاکتیک . اسید آسکوربیک . . گلایکول ها  : . مونو اتیلن گلایکول MEG . دی اتیلن گلایکول DEG . تری اتیلن گلایکول TEG . مونو پروپیلن گلایکول MPG...

فروش گلایکول ها


(MEG) . فروش دی اتیلن گلایکول (DEG) . فروش تری اتیلن گلایکول (TEG) . فروش ضد یخ صنعتی . صادرات انواع گلایکول ها   به کشورهای همسایه . فروش صادراتی و اظهار شده مونو اتیلن گلایکول . فروش صادراتی و اظهار شده دی اتیلن...

ELSAPA خرید فروش مونو پروپیلن گلایکول


ا فرمول شیمیایی 2O8H3C می باشد. این ماده روغنی بی بو ، بی مزه، جاذب رطوبت و به علت سمیت پائین در بین گلایکول ها   بی نظیر می باشد. بعلاوه می بایست در بشکه هایی از جنس استیل نگه داری شود. از مشتقات پروپیلن اکساید ا...

فروشنده گلایکول ها


فروشنده گلایکول ها   . فروش DEG،MEG،TEG به صورت فله و بشکه . گلایکول با بـهتـرین کـیـفـیـت و قـیـمـت مناسـب . گلایکول جه...

اسيد كلريدريك


انول ، بنزن . . . . آمین ها: . . منو اتانول آمین ، دی اتانول آمین ، تری اتانول آمین , . . . . گلایکول ها  : . . منو اتیلن گلایکول ، دی اتیلن گلایکول ، تری اتیلن گلایکول . . . . شوینده ها و چربی گیرها: ....

دی اتیلن گلایکول


یمیایی ، فشار بخار پایین و قیمت مناسب به عنوان رطوبت‌گیر گازهای طبیعی شناخته شده است. . . . اتیلن گلایکول ها   به عنوان مشتقی از اتیلن با کاربرد گسترده در طیف الیاف مصنوعی ، فیلم ، ضد یخ ، رزین پلیمر ضد اشباع ،...


#گلایکول ها