پرسهای ضربه ای دروازه ای ساخت شرکت خاور پرس در ظرفیتهای 250 تن به بالا . . . . ( فروش پرس ضربه ای دروازه ای - خاورپرس )
البرز
026 34 70 11 18 - 28
کیلومتر 5 آزادراه کرج - قزوین ، کمالشهر

#فروش پرس ضربه#پرس ضربه#فروش پرس ضربه ای#فروش پرس#ضربه ای#دروازه ای#پرس ضربه ای