دستگاه بسته بندی نان همبرگر
دستگاه بسته بند تک عددی دلفین ساخته شده توسط صنایع ماشین سازی پیروز پایور مورد کاربرد جهت بسته بندی نان های سنتی و فانتزی می باشد که می توان به موارد زیر اشاره نمود: . بسته بندی نان لواش . بسته بندی نان پیتا . بسته بندی نان سنگک . بسته بندی نان پیتزا . بسته بندی نان تافتون . بسته بندی نان برش خورده . بسته بندی نان باگت . بسته بندی نان مک دونالد و غیره می باشد . .
تهران
03135310314
اصفهان-مشتاق سوم- بلوار ارغوانیه- نبش ارغوان17
www.pirouzpack.ir

#دستگاه بسته بندی نان همبرگر#دستگاه بسته بندی نان#دستگاه بسته بندی#بسته بندی نان#بسته بندی نان همبرگر#بندی نان همبرگر#نان همبرگر