فروش زمین در بهترین نقطه رشت با بهترین آب هوایی ودر محیطی ساکت برای شهرستانی های عزیز . . به متراژ 200 متر . . با داشتن 3 بر . . بر اصلی به خیابان 20 متر . . در 2 طرف نبش کوچه 10 متر . . دور تا دور زمین دیوار گذاری شده . . آدرس : رشت اول جاده لاکان . شرک مصطفی خمینی انتهای بلوار
تهران
0911-130-8544
آدرس فروشنده : رشت بلوار ولیعصر جنب نظام مهندسی. فروشگاه ترتیبی
WWW.TARTIBI.IR

پروژه مرمت ابنیه


یه حمام سیدیان قزوین . تیمچه حاجت الدوله تهران خانه رجائی مشهد 50 گلستان حمام كهنه مينودشت . قریشی رشت 200   ص کامل خانه حاج کبلعلی زنجان 88 صفحه خانه تاريخي محتشمي کاشان . خانه محمدی استان گلستان 95 ...

رساله هنر و مطالعات توریستی خانه ها ی تاریخی


سیدیان قزوین . 6- تیمچه حاجت الدوله تهران 60 صفحه پاور پوینت . 49_گلستان حمام کهنه مینودشت 65 قریشی رشت 200   ص کامل . 7- خانه حاج کبلعلی زنجان 88 صفحه پاور پوینت خانه تاریخی محتشمی کاشان . 50_ خانه محمدی استا...

پروژه های معماری و طرح نهایی و پایان نامه معماری


سیدیان قزوین . 6- تیمچه حاجت الدوله تهران 60 صفحه پاور پوینت . 49_گلستان حمام کهنه مینودشت 65 قریشی رشت 200   ص کامل . 7- خانه حاج کبلعلی زنجان 88 صفحه پاور پوینت خانه تاریخی محتشمی کاشان . 50_ خانه محمدی است...

فروش زمین در رشت


بسمه تعالی . . فروش زمین . . یک قطعه زمین واقع در استان گیلان، رشت 200   متری میدان شهید قلی پور به سمت جاده اصلی پیر بازار ( پروژه بلوار میدان شهید قلی پور قبل از محل احدا...

پروژه معماری


ن قزوین . . 6- تیمچه حاجت الدوله تهران 60 صفحه پاور پوینت . . 49_گلستان حمام کهنه مینودشت 65 قریشی رشت 200   ص کامل . . 7- خانه حاج کبلعلی زنجان 88 صفحه پاور پوینت خانه تاریخی محتشمی کاشان . . 50_ خانه محمد...


#رشت 200