شرکت مهندسی خدمات طیور آرا سبز ورنوسفادران سهامی خاص به شماره ثبت 49105.تولید و فروش انواع دستگاه جوجه کشی مرغ خانگی و دستگاه جوجه کشی مرغ صنعتی با ظرفیت حداقل 500 عدد تخم مرغ . دستگاههای جوجه کشی تولیدی این شرکت قابل استفاده برای تمامی طیور می باشد. دستگاه جوجه کشی . دستگاه جوجه کشی مرغ . جوجه کشی . جوجه کشی مرغ . ماشین جوجه کشی . ماشین جوجه کشی مرغ . خدمات قابل ارایه توسط شرکت : . تولید کشتارگاه صنعتی بلدرچین ، کبک و مرغ . تولید دستگاه جوجه کشی . تولید دستگاه پرکن . تولید تخم نطفه دار جوجه و بالغ بلدرچین کبک و مرغ . تولید قفس بلدرچین کبک و مرغ . مشاوره جهت راه اندازی واحد های پرورش طیور . برگزاری کارگاه آموزشی پرورش طیور . خرید تضمینی محصولات تولید گنندگاه بلدرچین و کبک . .
اصفهان
09103154100
اصفهان
arasabz.com

#مرغ ماشین#مرغ ماشین جوجه#ماشین جوجه کشی مرغ#مرغ ماشین جوجه کشی#کشی مرغ#مرغ جوجه#دستگاه جوجه کشی#جوجه کشی#ماشین جوجه کشی#دستگاه جوجه کشی مرغ#جوجه کشی مرغ#دستگاه جوجه#ماشین جوجه