یکی از اثرگذارترین ابزارهای تبلیغاتی استفاده از آفتابگیر ماشین است . . از آنجا که در ایران بینهایت اتومبیل وجود دارد و بینهایت کمبود پارکینگ ، . . لذا بیشی ازاتومبیل ها در خیابان ها پارک می باشند . . و همه علاقمند به استفاده از آٰفتاب گیر برای عدم تابش نور خورشید به داخل . . اتومبیل و این بدین معنی است که یک بیلبورد بزرگ در دست شماست . .
حمید رضا افشاری
تهران
09121309214
بازار تهران
chapiran.ir

#تبلیغاتی بهترین#آفتابگیر تبلیغاتی#بهترین کیفیت