فروش برنج

تعداد بازديد : 500
بهروز مجیدزاده
گیلان
01824464283
رشت تالش سراه خلخال برنج فروشی برادران مجیدزاده
 بروز شده ۲ سال پیش
برنج فروشی برادران مجدزاده انواع برنج گیلان هاشمی درجه یک 26500ریال طارم26000ریال خزر 20000ریال شیرودی 16500ریال رمضانی13500ریال