عرضه موتور سیکلت استاندارد با مصرف هر یکصد کیلومتر دو لیتر اصل تایوان ----انواع موتور سیکلت ناجی - اپاچی - پالس وانواع لوازم یدکی
تهران
08613280162

#استاندارد استان#استان مرکزی#موتور سیکلت