خطوط فوق که در فروش ویژه روندانه . ( یه سیم بخر - چند سیم ببر !) . عرضه شده است ، بلا استثنا جایزه دار می باشد . . (جایزه = از یک تا چند خط روند اعتباری !) . . برای اطلاع از نوع روند بودن و نیز به روز و موجود بودن خطوط ، و جایزه خطوط فوق به سایت اصلی ما سر بزنید یعنی : . . http://rondane.rond.ir . . با توجه به فروش یا تغییر قیمت ، تنها سایت دقیق برای اعلام موجودی خطوط فقط سایت اصلی ما به آدرس زیرمی باشد : . . http://rondane.rond.ir . . ================= . . 9999 7 99 0935 (12 میلیون ) . . 5004 6 7 1 0912 ( 9/5 میلیون ) . . 757 758 1 0912 (5/5 میلیون ) . . 0 146 148 0912 ( 5/450 میلیون ) . . 5 19 17 13 12 09 ( 5/450 میلیون ) . . 68 62 175 0912 ( 4/850 میلیون ) . . 4004 207 0912 ( 8/5 میلیون ) . . 234 2 254 0912 ( 6 میلیون ) (0912ALIABDI ) + به همراه 0902ALIABDI . . 09 227 227 091 ( 5/3 میلیون ) . . 217 5 212 0912 ( 4/7 میلیون ) . . 209 3 204 0912 ( 3/850 میلیون ) . . 910 23 20 0912 ( 3/250 میلیون ) . . 9 25 23 27 0912 ( 2/550 میلیون ) . . 89 652 091222 ( 2/350 میلیون ) . . 279 0 213 0912 ( 2/300 میلیون ) . . 08 67 257 0912 ( 2/250 میلیون ) . . 1 87655 2 0912 ( 2/1000 میلیون ) . . 57 639 091222 ( 2/100 میلیون ) . . 7 09 123456 09 ( 4/9 میلیون ) . . 122 123456 09 ( 4/8 میلیون ) . . 492 123456 09 ( 3/380 میلیون ) . . 39 5 34 34 0912 ( 3/150 میلیون ) . . 62 92 12345 09 ( 2/5 میلیون) . . 92 02 6 32 0912 ( 1/650 میلیون ) . . 418 69 39 0912 ( 1/440 میلیون ) . . 4 200 20 4 0912 ( 10/5 میلیون ) . . 915 915 4 0912 ( 3/800 میلیون ) . . 4 10 710 4 0912 ( 1/850 میلیون ) . . 1 49 47 45 0912 ( 1/850 میلیون ) . . 4 0912 48 912 ( 1/550 میلیون ) . . 475 6 476 0912 ( 1/350 میلیون ) . . 684 5 486 0912 ( 1/300 میلیون ) . . 1 59 56 51 0912 ( 1/200 میلیون ) . . 5 90 20 60 0912 ( 2/250 میلیون ) . . 95 00 698 0912 ( 1/250 میلیون ) . . 92 62 689 0912 ( 930 هزار ) . . 905 938 6 0912 ( 780 هزار ) . . 59 69 89 7 0912 ( 1/050 هزار ) . . 6 503 703 0912 ( 990 هزار ) . . 7 880 887 0912 ( 2/4 میلیون ) صفر . . 88 776 88 0912 ( 2/2 میلیون ) صفر . . 20 70 860 0912 (1/8 میلیون ) . . 17 14 16 8 0912 ( 1/650 میلیون ) . . 66 8 77 88 0912 ( 1/6 میلیون ) صفر . . 92 64 869 0912 ( 570 هزار ) . . 91 296 296 91 0 (1/8 میلیون ) . . 35 00 945 0912 ( 1/4 میلیون ) . . 9600 962 0912 ( 1/3 میلیون ) . . 1 92 94 94 0912 ( 1/2 میلیون ) . . 6200 20 20 091 ( 4/1 میلیون ) صفر . . 0912 077 0912 ( 4 میلیون ) صفر . . 9012 024 0912 ( 900 هزار ) . . 9012 025 0912 (900 هزار ) . . 9100 097 0912 ( 750 هزار ) . . ======== . . http://rondane.rond.ir . . فروشگاه روندانه . . تلفن تماس : . . . 68 33 85 44 . 46 81 4444 . 902 34 34 0912 . 902 34 34 0902 . 9999 997 0935
تهران
09123434902
تهران - انتهای اشرفی اصفهانی - خ معین - پلاک 3 دفتر پیشخوان 1793
rondane.rond.ir

#خطوط 0912#کد 1#1 تا#تا 8#1 تا 8