انجام تمامی امور تاور کرین و آسانسور کارگاهی,شامل: . . خرید و فروش . . نصب و پیاده سازی . . اینورتری کردن انواع الکترو موتورها, . . تعمیرات مکانیکی و برقی, . . سرویس و نگهداری ماهیانه, . . تأمین انواع قطعات برقی و مکانیکی, . . معرفی اپراتور . . ارائه مشاوره رایگان و جانمایی جهت انتخاب تاور کرین و آسانسور کارگاهی . . با چندین سال تجربه و رزومه کاری قوی . . شهریاری . . 09122217544
تهران
09122217544
تهران

#خدمات تاور#پارس ماشین#آسانسور کارگاهی#تاور کرین#خدمات تاور کرین