"ورتكس" آسمان رويايي شما . . "سقفهاي كششي ورتكس" داراي روكش و جلايي است كه تمام جزئيات دكوراسيون محيط را منعكس مي كند "سقف كاذب ورتكس" در تمام اشكال بصورت عمودي افقي موجي و بيضي قابليت اجرا دارند"سقف كششی ورتكس" براي مدت طولاني تميز باقي خواهند ماند."سقف كششي ورتكس" داراي طيف وسيعي از رنگها و بافتها كه به راحتي قابل نصب و باز كردن مي باشند به دليل داشتن تنوع رنگي زياد و سهولت آن در شكل پذيري و شكل دادن ،"ورتكس" شما قادر به ابداع سقفاستثنايي و منحصر بفرد بر اساس طراحي آپارتمان خود مي سازد .
تهران
021-88718072
خیابان ولیعصر-جنب تالاروحدت
vertex-ceiling.com

#بزرگترين طراح#سقفهاي كاذب