وارد کننده مواد شیمیایی و آزمایشگاهی
جهان شیمی وارد کننده مواد شیمیایی و آزمایشگاهی مرک آلمان . . بزرگترین وارد کننده مواد شیمیایی مرک آلمان برای مصرف کنندگان ایرانی . . با 20 سال سابقه درخشان نامی آشنا برای صنایع و دانشگاه ها و آزمایشگاه ها . . 09121576285 مهندس شناسی ( مدیر فروش ) . . دفتر امور فروش : خیابان طالقانی - نبش ایرانشهر . . 88848547-88317033 . . www.jahanshimi.com . . دفتر امور واردات : شهرک غرب - خیابان سپهر . . 22362063 . . . . لیست مواد شیمیایی و ازمایشگاهی مرک المان موجود در انبار شرکت جهان شیمی جهت فروش بشرح ذیل است : . . 1. آب اکسیژنه مرک آلمان 5/2 لیتری 108597 640.000 ریال . . 2. آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115333 مرک آلمان 350.000ریال . . 3. آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی لیتری 103428 مرک آلمان 4.700.000ریال . . 4. آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان790.000ریال . . 5. آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان 1.950.000ریال . . 6. آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمی 822289 340.000 ریال . . 7. آلفا نفتیل امین مرک آلمان100 گرمی822291 340.000 ریال . . 8. آلومینیوم 10156 مرک آلمان 250 گرمی 1.260.000ریال . . 9. آلومینیوم بوتیلات 820054 مرک آلمان 100 گرمی 590.000ریال . . 10. آلومینیوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کیلویی101102 850.000 ریال . . 11. آلومینیوم نیترات بدون آب مرک آلمان1 کیلویی 101086 880 ، 000ریال . . 12. آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان 690.000ریال . . 13. آمونیاک 25% مرک آلمان2 ، 5 لیتری105422 390.000ریال . . 14. آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان1 کیلویی101042 740.000ریال . . 15. آمونیوم استات مرک آلمان1 کیلویی101115 745.000رال0 . . 16. دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190 مرک آلمان 900.000ریال . . 17. آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان1 کیلویی103791 750.000ریال . . 18. آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 103776 750 ، 000ریال . . 19. آمونیوم سولفات مرک آلمان1 کیلویی101216 650.000رال0 . . 20. آمونیوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمی 390.000ریال . . 21. آمونیوم فلوراید 101164 مرک آلمان 1 کیلویی 960.000ریال . . 22. آمونیوم بی کربنات 101131 5 کیلویی مرک آلمان 1.490.000ریال . . 23. آمونیوم کلراید مرک آلمان1 کیلویی 100924 650.000ریال . . 24. آمونیوم مونو وانادات مرک آلمان100 گرمی 101226 890.000ریال . . 25. آمونیوم سریم نیترات 102276 بسته 100گرمی مرک آلمان 1.100.000ریال . . 26. آمونیوم نیترات مرک آلمان1 کیلویی101188 600 ، 000ریال . . 27. آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101181 4.500.000ریال . . 28. دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206 1,500.000ریال . . 29. آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124 500.000ریال . . 30. آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293 مرک آلمان 560.000 ریال . . 31. آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی 700.000ریال . . 32. آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279 1.180.000ریال . . 33. آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256 580 ، 000ریال . . 34. آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان 690.000ریال . . 35. آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860 980 ، 000ریال . . 36. آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965 750.000ریال . . 37. آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی ساخت چین 380.000ریال . . 38. آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883 790.000ریال . . 39. اتانول مرک آلمان 2.5 لیتری 100986 750.000ریال . . 40. اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری 850.000ریال . . 41. اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان 620.000ریال . . 42. اتیل استات مرک آلمان2 ، 5 لیتری100864 590.000ریال . . 43. اتیلن گلیکول مرک آلمان2 ، 5 لیتری100949 940.000ریال . . 44.تری اتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874 690 ، 000ریال . . 45. اتیل متیل کتون مرک آلمان2 ، 5 لیتری106014 1.050.000ریال . . 46. استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685 1.450.000ریال . . 47. استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023 750.000ریال . . 48. استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028 450.000ریال . . 49. استون مرک آلمان مرک آلمان2 ، 5 لیتری 100013 550.000ریال . . 50. استون مرک آلمان مرک آلمان2 ، 5 لیتری 100014 45.000ریال . . 51. استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان 2 ، 5 لیتری 100030 1.150.000ریال . . 52. استرانسیوم کربنات 500 گرمی مرک المان 1.500.000ریال . . 53. اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی4.500.000ریال . . 54. اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی 3.500.000ریال . . 55. اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری 3.500.000ریال . . 56. اسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان 2.5 لیتری 100056 390 ، 000ریال . . 57. اسید اولئیک مرک آلمان1 لیتری 100471 950.000ریال . . 58. اسید اسپارتیک مرک آلمان 100گرمی100126 550.000ریال . . 59. اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان 1 کیلویی100492 600.000ریال . . 60. اسید اوریک مرک آلمان 100 گرمی100817 450 ، 000ریال . . 61. اسید پریودیک مرک آلمان 100 گرمی 822288 9,500 ، 000ریال . . 62. اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی 740.000ریال . . 63. اسید بنزوئیک مرک آلمان 100 گرمی 100136 380.000ریال . . 64. اسید بوریک مرک آلمان 1 کیلویی 100165 680.000ریال . . 65. اسید تارتاریک مرک آلمان 1 کیلویی100802 840 ، 000ریال . . 66. اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان 1 لیتری 822336 790.000ریال . . 67. اسید پیکریک هلندی 500 گرمی 790.000ریال . . 68. اسید سولفوریک مرک آلمان 2 ، 5 لیتری100731 490.000ریال . . 69. اسید سالسیلیک 100 گرمی مرک آلمان 818731 340.000ریال . . 70. اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی 800691 1.350.000ریال . . 71. اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی 390.000ریال . . 72. اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی 780.000ریال . . 73. اسید سالیسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی100631 750.000ریال . . 74. اسید سیتریک مرک آلمان 1 کیلویی100244 580.000ریال . . 75. اسید فسفریک مرک آلمان 2 ، 5 لیتری100563 740.000رال0 . . 76. اسید فلوریدریک مرک آلمان 2 ، 5 لیتری100337 1.600.000ریال . . 77. اسید فورمیک مرک آلمان 2 ، 5 لیتری 100264 740.000ریال . . 78. اسید فتالیک 1 کیلویی فلوکا سویس 900.000ریال . . 79. اسید فیتیک 25 گرمی زیگما آمریکا 1.500.000 ریال . . 80. اسید گلوتامیک 250 گرمی مرک آلمان 100291 780.000 ریال . . 81. اسید گلی اگزالات 25 گرمی مرک آلمان 850.000ریال . . 82. اسید لاکتیک مرک آلمان 2 ، 5 لیتری100366 1.000.000ریال . . 83. اسیدهیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان 2 ، 5 لیتری100314 350.000ریال . . 84. اسید پرکلریک 70% مرک آلمان 2 ، 5 لیتری100519 2.200.000ریال . . 85. اسید نیتریک 65% مرک آلمان 2 ، 5 لیتری 100456 480.000ریال . . 86. اسید نیتریک 100% دود زا مرک آلمان 1 لیتری 100450 2.490.000ریال . . 87. اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر 800181 بسته 1 لیتری 680.000ریال . . 88. اسید متا فسفریک مرک آلمان 100 گرمی100546 680.000ریال . . 89. اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 800380 740.000ریال . . 90. اسید مولیبدیک 1 کیلویی مرک آلمان 100400 آرت 3.300.000ریال . . 91. اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان 780.000ریال . . 92. اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی ساخت BDH انگلستان 3.000.000ریال . . 93. استایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679 549.000ریال . . 94. استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343 380.000ریال . . 95. اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170 740.000ریال . . 96. اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی 990.000ریال . . 97. اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761 950.000ریال . . 98. اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان 740.000ریال . . 99. ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839 340.000ریال . . 100. ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434 450.000ریال . . 101. ال آلانین 25 گرمی سیگما آمریکا 490.000 ریال . . 102. ال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542 590.000ریال . . 103. ال آرابینوز 25 گرمی مرک المان 950.000 ریال . . 104. ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی 690.000ریال . . 105. اریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133 550.000ریال . . 106. اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمی 95.000ریال . . 107. ارسنیک اکساید 100 گرمی مرک آلمان 390.000ریال . . 108. اکریل آمید مرک آلمان 1کیلویی 800830 590.000ریال . . 109. ان آمیل الکل مرک آلمان 2 ، 5 لیتری 807500 870 ، 000ریال . . 110. انتلان مرک آلمان500 میلی 590 ، 000ریال . .
تهران
09121576285
خیابان طالقانی - نبش ایرانشهر

تولید کنندگان مواد آزمایشگاهی


brisoquine sulfate . . دبرایزوکوئین ، سوبسترای سیتوکروم پی 450 . . Hydrogen peroxide solution . . آب اکسیژنه   . . 2,2′-Thiodiethanol . . ، تیودی اتانولThiodiethylene glycolتیو دی اتیلن گلیکول . . Sodium tun...

ازن ژنراتور


ارچها و بیوفیلم ها، کاهش قابل توجهی در مصرف آب، حذف کلیه محلول های شیمیایی خاص اعم از پریسیدین، کلر، آب اکسیژنه   و ...، کنترل اتوماتیک و ثابت ماندن قدرت ضد عفونی کنندگی در طولCIP ، تولید و بهره وری در محل و عدم ن...

فروش انواع مواد شیمیایی


8- آگاروز 116801-آگار 101615 مرک - آلفا نفتول مرک آلمان 822289 - آلفا نفتیل امین مرک آلمان 822291 - آب اکسیژنه   مرک- آلومینیوم نیترات- آلومینیوم سولفات- آلومینیوم بوتیلات 820054 - آلومینیوم هیدرواکساید- آمونی...

سود پرک


 آب اکسیژنه   . . . هیدروکسید سدیم . . فرمول (NaOH) آنالیز 98% . . سود جامد پرک . . سود کاستیک . . سود ...

جوش شیرین


 آب اکسیژنه   . . . . جوش شیرین یا بی‌کربنات سدیم . . فرمول شیمیایی NaHCO۳ . . این ترکیب سفید رنگ بی‌بو و...

خرید و فروش پرمنگنات


 آب اکسیژنه  وش پرمنگنات . . . . وارداتی و چینی . . . . مصارف: . . در صنایع سینمایی و تلویزیونی، پتاسیم پر...

آب ژاول


 آب اکسیژنه   . . . فروش آب ژاول به صورت فله . . . . در ایران به آب ژاول مایع سفید کننده و وایتکس نیز گفته ...

پرکلرین


 آب اکسیژنه  کلرین . مصرف کلر: . کلر برای تصفیه کردن آب . کلر برای ضدعفونی وسایل . کلر در برخی شیوه های آتش نش...

کاربرد آب اکسیژنه


ان ضد عفونی کننده و ضد باکتری بی ضرر و نیز برای تمیز کردن جراحات و زخم ها مورد استفاده قرار می گیرد. آب اکسیژنه   به عنوان عامل سفید کننده برای لباس های ظریف و لطیف، پشمی، ابریشمی و خمیر چوب نیز استفاده می شود. مح...

کوکونات


ل, دی اتیلن گلایکول, آمونیوم پرسـولفات, فروش سـولفور سـدیم, فروش کـربنات منگـنز, کلرید آمونیوم, فروش آب اکسیژنه  , فروش کربنات سدیم . . لطفا جهت اخذ اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید. . . کیمیا شیمی . 09120137160 ...

فروشنده مواد شیمیایی شیمی کالا


 آب اکسیژنه   شیمیایی وارداتی و داخلی . سود پرک . پرکلرین . سود سوزآور . گوگرد،متانول . کاستیک سودا . سود جامد پر...

کربنات سدیم


 آب اکسیژنه   شایانکار 09121083929 . کربنات سدیم . آنالیز Na2CO3 . . کاربرد کربنات سدیم : . مهمترین کاربرد سدی...

مواد شیمیایی داخلی و وارداتی


وی ، کلر ، کربنات سدیم سبک و سنگین ، محلول آمونیاک ، اوره صنعتـی ، بــرش سنگین ، جوش شیرین سودپرک ، آب اکسیژنه   ، سودمایع ، سود جامد ، سود پرک 99 % ، اسیداستیک ، اسید سولفوریک ، اسید کلریدریک ، اسید نیتریک ، اسی...

فروش مواد های شیمیایی صـادراتی


سید کلریدریک ، اسید نیتریک ، اسید سولفونیک ، سود پرک ، سود مایع ، متانول ، . اسید فسفریک ، آب ژاول ، آب اکسیژنه   ، فرمالین ، هگزامین ، اوره صنعتی ، اسید . سیتریک ، فنل ، ایزو پروپیل الکل ، مونو اتیلن گلایکول ، دی...

فروش آب اکسیژنه


فروش آب اکسیژنه   . فروش آب اکسیژنه35% . فروش آب اکسیژنه50% . واردات آب اکسیژنه . آب اکسیژنه تگان . آب اکسیژنه پاشا ....

مواد شیمیایی و دستگاه آزمایشگاهی


موجود ووارداتی اعلام می دارد درضمن لیست قسمتی ازمحصولات موجود ازکمپانی های فوق به شرح ذیل می باشد. 1 آب اکسیژنه   2.5 لیتر . 2.آب کروماتوگرافی2.5 لیتری هر لیتر . 3.آمونیاک 2.5 لیتری هر لیتر . 4.آمونیوم آیرون 11 سو...

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی


د ووارداتی اعلام می دارد درضمن لیست قسمتی ازمحصولات موجود ازکمپانی های فوق به شرح ذیل می باشد. . 1. آب اکسیژنه   2.5 لیتری هر لیتر...

فروش هیدروژن پروکساید 30 آب اکسیژنه


haen-BDH,... آمادگی خودراجهت ارائه محصولات موجود ووارداتی اعلام می دارداز جمله هیدروژن پروکساید 30%  آب اکسیژنه   ) 2.5 لیتری از کمپانی مرک آلمان اعلام میدارد...

فروش مواد اولیه شیمیایی ، پلیمری و شوینده،بهداشتی


گلیسیرین،گلیسیرین صنعتی، گلیسیرین خوراکی، گلیسیرین دارویی، فروش زانتانگام،فروش تیازین،فروش MPG،فروش آب اکسیژنه  ،فروش پروپیلن کربنات،فروش سوربیتول،فروش اسید استئاریک،فروش دی و تری اتانول آمین،فروش پارافین آرایشی ...

فروش استون کومهو قیمت حلالها قیمت استون کومهو


ل . سیکلو هگزانون . سدیم تری پلی فسفات (STPP) . متیل اتیل کتون (MEK) . EDTA . پر منگنات . گلیسیرین . آب اکسیژنه   . آمونیاک . اتانول . اسید شارژ . پلی کلراید آمونیوم . سوپر جاذب آب (SAP) . پلی کربنات . اتیلن وینی...

خرید استون کومهو،ساسول ،پتروکم واردات استون


ل . سیکلو هگزانون . سدیم تری پلی فسفات (STPP) . متیل اتیل کتون (MEK) . EDTA . پر منگنات . گلیسیرین . آب اکسیژنه   . آمونیاک . اتانول . اسید شارژ . پلی کلراید آمونیوم . سوپر جاذب آب (SAP) . پلی کربنات . اتیلن وینی...

واردات و فروش کلیه مواد شیمیایی کیان پرتو


. هگزان . . سولفوریک . . اتانول . . کلریدریک . . استیک اسید . . پرکلریک اسید . . فرمالین . . آب اکسیژنه   . . نیتریک . . دی متیل سولفوکساید . . دی متیل فرمامید . . تولوئن . . پنتان . . پترولیوم بنزن ...

فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی


آگاروز 116801 . آگار 101615 مرک , آلفا نفتول مرک آلمان 822289 , آلفا نفتیل امین مرک آلمان 822291 , آب اکسیژنه   مرک , آلومینیوم نیترات, آلومینیوم سولفات, آلومینیوم بوتیلات 820054, آلومینیوم هیدرواکساید, آمونیاک ...

موادشیمیایی آزمایشگاهی


, آگاروز 116801 . آگار 101615 مرک , آلفا نفتول مرک آلمان 822289 , آلفا نفتیل امین مرک آلمان 822291 , آب اکسیژنه   مرک , آلومینیوم نیترات, آلومینیوم سولفات, آلومینیوم بوتیلات 820054, آلومینیوم هیدرواکساید, آمونیاک ...

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی صنعتی


هت ارائه پیش فاکتور مبذول فرمایید. . اسید کلریدریک آمونیاک دی اتانول امین صابون مول 10 . اسید نیتریک آب اکسیژنه   دی اکسید منگنز ضد کف (انتی فوم) . اسید سولفوریک آهک هیدراته دی کلسیم فسفات فرمالین . اسید فسفریک ...

آب اکسیژنه35


 آب اکسیژنه  %35 -%50 . .آب اکسیژنه برای حذف مواد آلی و معدنی که موجب فاسد شدن آب استخر میشوند بکار میرود. . هید...

فروش تری اتانول آمین شازند اراگ


ع موادشیمیایی صنعتی وخوراکی . صابون مول . 021-36017718 . 021-36017844 . کلرید آمونیوم . کربن اکتیو . آب اکسیژنه   . کلرید سدیم . CMC . پلی آلومینیوم کلراید . متانول . بی کربنات سدیم . هیدروسولفیت . پرسولفات آمونیو...

دستگاه پرکن مایعات رقیق ثقلی


سفید کننده، جرم گیر و...) . انواع حلال ها (تینر ، الکل ، استون و..) . انواع مایعات شیمیایی (اسید ها، آب اکسیژنه  ، ضد یخ ، کود های مایع و...) . انواع مایعات خوراکی (آب ، سرکه، دوغ ، آب میوه و...) . و... مکانیسم کا...

دستگاه پرکن مایعات رقیق ثقلی


سفید کننده، جرم گیر و...) . انواع حلال ها (تینر ، الکل ، استون و..) . انواع مایعات شیمیایی (اسید ها، آب اکسیژنه  ، ضد یخ ، کود های مایع و...) . انواع مایعات خوراکی (آب ، سرکه، دوغ ، آب میوه و...) . و... مکانیسم کا...

دستگاه پرکن مایعات رقیق ثقلی


سفید کننده، جرم گیر و...) . انواع حلال ها (تینر ، الکل ، استون و..) . انواع مایعات شیمیایی (اسید ها، آب اکسیژنه  ، ضد یخ ، کود های مایع و...) . انواع مایعات خوراکی (آب ، سرکه، دوغ ، آب میوه و...) . و... مکانیسم کا...
30


#کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی#وارد کننده مواد#وارد کننده مواد شیمیایی#مواد شیمیایی آزمایشگاهی#مواد شیمیایی#اسید کلریدریک#آب اکسیژنه