تدریس خصوصی تحقیق در عملیات . تدریس خصوصی تحقیق در عملیات رشته های مدیریتی و مهندسی صنایع توسط استاد دانشگاه تهران . درصورت عدم رضایت جلسه اول رایگان خواهد بود . با من تماس بگیرید: . 09125794605
تهران
09125794605
شریعتی پل رومی خیابان شهید اکبری کوچه هاله پلاک 14 واحد 5

تدریس خصوصی دروس آمار و احتمالات، ریاضیات

تدریس خصوصی آمار و ریاضی

تدریس خصوصی دبیرستان و دانشگاه انجام ترجمه متون

تدریس خصوصی دروس تخصصی رشته مهندسی مکانیک

پیش دانشگاهی دبیرستان – هنرستان

انجام خدمات مالیاتی

انجام خدمات مالیاتی مالی وحسابرسی

تدریس خصوصی دروس رشته مهندسی مکانیک

آموزش دروس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تدریس خصوصی دروس تخصصی رشته مهندسی مکانیک

تدریس خصوصی دروس عمران

مشاوره کنکور دکترا و ارشد برق

تدریس خصوصی دروس تخصصی رشته علوم دامی

تدریس خصوصی دروس تخصصی رشته مکانیک

دانشگاهی کلیه رشته ها هزینه پایین

تدریس خصوصی توسط دکترای برق دانشگاه صنعتی شریف

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی فنی مهندسی

تدریس خصوصی دروس راهنمایی دبیرستان و پیش دانشگاه

تدریس دروس دانشگاهی فنی , مهندسی

تدریس خصوصی دروس تخصصی رشته مهندسی مکانیک

تدریس خصوصی دروس ریاضی دوره راهنمایی و دبیرستان

تدریس خصوصی عربی راهنمایی دبیرستان و پیش دانشگاهی

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی سازه های آبی

تدریس خصوصی دروس مهندسی پزشکی

تدریس خصوصی شیمی و زبان و ریاضیات دبیرستان

تدریس خصوصی دروس ریاضیات

تدریس خصوصی ریاضی برای تمام مقاطع

تحلیل آماری پروژه ها و پایان نامه

آموزش خصوصی کامپیوتر ومشاوره و راهنمایی انجام پای

تدریس خصوصی دروس و نرم افزارهای تخصصی عمران

30


#تدریس خصوصی دروس#تدریس خصوصی#خصوصی دروس#عملیات 1و2