تاور کرین 12 تن . پتن فرانسه . مدل H3030 . با 60 متر فلش . فروشی . سکشن و سیستم ارتفاعی و لوازم دستگاه برای فروش جداگانه موجود می باشد . تماس: 5 - 55257994 021 . اتوبان آزادگان - پل شهید سعیدی
تهران
55257994 _ 55257995
تهران - اتوبان آزادگان - پل شهید سعیدی

مهندسی تاور کرین و آسانسور کارگاهی

خدمات تاور کرین و آسانسور کارگاهی پارس ماشین

خریدار تاور کرین نو و کارکرده و قطعات و لوازم تاور

تاور کرین 12 تن پتن فرانسه مدل H3026

تاور کرین 12 تن پتن فرانسه مدل H3023

تاور کرین 12 تن پتن فرانسه مدل C3030

تاور کرین 12 تن پتن فرانسه مدل 8520

تاور کرین 12 تن پتن فرانسه مدل H332

تاور کرین 12 تن پتن فرانسه مدل F329

تاور کرین 10 تن پتن فرانسه مدل 765

تاور کرین 12 تن پتن فرانسه مدل 764

تاور کرین 10 تن پتن فرانسه مدل 745

تاور کرین 8 تن پتن فرانسه مدل H2015

تاور کرین 8 تن پتن فرانسه مدل F323

تاور کرین 8 تن پتن مدل 646

تاور کرین 8 تن پتن مدل 645

تاور کرین 6 تن پتن مدل 643

تاور کرین 4 تن پتن مدل 429

تاور کرین 3 تن پتن مدل 428

گروه ماشین الات صنعتی نادری

بچینگ پلانت

تاور کرین 12 تن پتن فرانسه مدل F329

تاور کرین 3 تن پتن فرانسه مدل D15

تاور کرین 12 تن پتن فرانسه مدل H3030

تاور کرین 8 تن پتن فرانسه مدل H2015

تاور کرین 12 تن پتن فرانسه مدل H332

تاور کرین 8 تن پتن مدل 646

تاور کرین 8 تن پتن مدل 645

تاور کرین 8 تن پتن فرانسه مدل E223

تاور کرین 12 تن پتن فرانسه مدل F329

30


#فرانسه مدل#12 تن#کرین 12 تن#کرین 12#تاور کرین 12#تاور کرین 12 تن#پتن فرانسه#تاور کرین