شركت حسابداري تراز ماندگار پارسينا در استان البرز اقدام به برگزاري دوره هاي كاربردي حسابداري ويژه ي بازاركار نموده است . . 1. كارگاه نرم افزارهاي حسابداري : . . آموزش نرم افزار هلو كد 42 ( نسخه جامع ) . . آموزش انبارگرداني و نرم افزار حقوق و دستمزد هلو با كليه قوانين مربوطه . . آموزش نرم افزار رافع ويژه ، رافع 7 ، رافع 6 ، پارسيان ، پاتريس ، ديباگران (همراه با ارائه فيلم آموزشي و نرم افزار . . رايگان) . . 6 جلسه كارآموزي رايگان جهت كارگاه هاي عملي براي انجام پروژه هاي مالي و رفع اشكال در نرم افزار هلو . . همراه با ارائه گواهينامه پايان دوره . . كل هزينه آموزش : 130،000 تومان . . ساير كارگاه هاي آموزشي : . . 2. كارگاه مقدماتي حسابداري . . شامل : اطلاعات پايه و مقدماتي ، صندوق و تنخواه گردان ، بانك و رفع مغايرت بانكي ، حساب هاي دريافتني و پرداختني ، اسناد دريافتني و اسناد در جريان وصول ، اسناد پرداختني ، هزينه ها ، درآمدها و ... . . . 3. كارگاه پيشرفته حسابداري و مالياتي ( همراه با پروژه هاي واقعي شركت هاي خدماتي ،بازرگاني ، صنعتي ، پيمانكاري ) . . شامل : ثبت اسناد ، فاكتورها ، چك ها ، ثبت كليه فعاليت هاي روزانه يك شركت ، ثبت مواد اوليه ، محاسبه توليد ناخالص ، ثبت دستمزدهاي مستقيم و غيرمستقيم، بهاي تمام شد كالاي توليد شده ، ثبت انعقاد قراردادها ، پيش پرداخت به پيمانكار ، ارائه ي صورت وضعيت ، دوره تضمين ، صورت حساب نهايي ، ثبت هاي بستن حساب ها ، كدينگ حساب ها، قوانين كار ، اظهارنامه مالياتي ، تحرير دفاتر قانوني و.... . 4. دوره هاي نرم افزار همكاران سيستم همراه با مدرك رسمي و ارائه تخفيف ويژه براي كليه شركت كنندگان . . شامل : دوره حسابداري مالي ،حقوق ودستمزد ، حسابداري انبار و ... .
تهران
32400932
کرج-چهارراه طالقاني-طالقاني جنوبي-نبش خيابان جمالپور-ساختمان كاج-طبقه اول-واحد4

#حسابداري ويژه#آموزش نرم#افزار حسابداري#نرم افزار حسابداري#آموزش نرم افزار#نرم افزار