آموزش زبان سوئدی

تعداد بازديد : 165
مدرس زبان
تهران
44154940
خیابان آیت اله کاشانی - تقاطع باکری - پلاک 630
 بروز شده ۲ سال پیش
مرکز زبان گات اولین مرکز آموزش زبان سوئدی توسط استادان native جهت مکالمه و آزمون . 44154940 – 44154950 . خیابان آیت اله کاشانی - تقاطع باکری - پلاک 630 . آ درس : خیابان آیت اله کاشانی - تقاطع باکری - پلاک 630
مکالمه در هتل1
۹۵آذر۲۱
 مکالمه در هتل1
Receptionist: Hi there. Are you checking out now? . . سلام دوست من.می خواید چک ات کنید و اتاق رو تحویل بدید؟ . . Guest: Yes, sorry. I know we're a few minutes late. . بله.عذر می خوام که چند دقیقه ای دیر کردم . . Receptionist: That's no problem. It's always really busy at check-out time anyway. ...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
ostadjafari.com ۲ماه پیش  
اصطلاحات تاپ10دکتر جعفری
۹۵آذر۲۱
 اصطلاحات تاپ10دکتر جعفری
. Thanks for the put on, it was a so crazy of you . . مرسی از سرکار گذاشتن.نشونه حماقتت بود البته . . I am to hit the rack, so sleepy. . خوابم می یاد می خوام بخوابم . . Don’t try to con me. . سعی نکن گولم بزنی . . She’s a psycho. . طرف مریض روانیه . . Paws off, . . دستتو بکش/دست خر کوتاه ...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
WWW.OSTADJAFARI.COM ۲ماه پیش  
اصطلاحات ناب دکتر مهرداد جعفری 14
۹۵آذر۲۱
 اصطلاحات ناب دکتر مهرداد جعفری 14
در این بخش اصطلاحات بسیار جالب و کاربردی را ملاحظه می فرمایید که در مکالمات روزمره کاربرد دارد و برای دریافت . اصطلاحات بیشتر به سایت دکتر مهرداد جعفری و وبلاگهای مربوطه رجوع فرمایید. . . . my problem will be solved soon, I am sure that is the last straw, . . مشکلی که من دارم به زودی حل و فصل می...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
www.ostadjafari.com ۲ماه پیش  
اصطلاحات تاپ9دکتر جعفری
۹۵آذر۲۱
 اصطلاحات تاپ9دکتر جعفری
. The candy man sold some narky in the park . . مواد مخدر در پارک مواد فروخت . . Nervy = nervous . . نگران.مضطرب.پر از دلهوره.پر از تشویش . . Mary is so nervy. . مریم عصبی و پر از تشویشه . . Nervy=Daring; courageous. . با شهامت و با جرات و جسارت و نترس و شجاع و با وجود . . What a nervy...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
WWW.OSTADJAFARI.COM ۲ماه پیش  
اصطلاحات ناب دکتر مهرداد جعفری 1
۹۵آذر۲۱
 اصطلاحات ناب دکتر مهرداد جعفری 1
در این بخش اصطلاحات بسیار جالب و کاربردی را ملاحظه می فرمایید که در مکالمات روزمره کاربرد دارد و برای دریافت . اصطلاحات بیشتر به سایت دکتر مهرداد جعفری و وبلاگهای مربوطه رجوع فرمایید . . . . He made that big mistake, he’s the goat. He made the goat. . یارو اشتباه کرد.او مقصره.او اون اشتباه رو مر...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
www.ostadjafari.com ۲ماه پیش  
اصطلاحات تاپ13دکتر جعفری
۹۵آذر۲۱
 اصطلاحات تاپ13دکتر جعفری
. . . . . . The stress is eating me away . . . . استرس داره از درون داره منو می خوره.مثل خوره تو وجودمه . . . . He is not stable, he has flaky personality. . . . ادمه با ثباتی نیست.شخصیته متزلزلی داره . . . . I had a flashback of my school days. . . . از روزای مدرسم یه مرور ی ا...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
WWW.OSTADJAFARI.COM ۲ماه پیش  
اصطلاحات ناب دکتر مهرداد جعفری 2
۹۵آذر۲۱
 اصطلاحات ناب دکتر مهرداد جعفری 2
در این بخش شما با یک مکالمه ساده که فردی بیمار می باشد را ملاحظه می فرمایید.جهت دریافت دروس دیگر به سایت دکتر مهرداد جعفری رجوع فرمایید . . . . I feel bad. . . . من حالم خرابه . . . . I have a headache. . . . من سردرد دارم . . . . I have a lot of pain in my head. . . . من یک عالم...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
WWW.OSTADJAFARI.COM ۲ماه پیش  
اصطلاحات تاپ14دکتر جعفری
۹۵آذر۲۱
 اصطلاحات تاپ14دکتر جعفری
. . . . . . Knock the habit = to stop using drugs; to break a drug addiction. . . . ترک کردن مواد یا یه عادت بد مثل مشروب و سیگار و هر چیزه اعتیاد اوره دیگری . . . . Know where one is coming from = to Understand someone’s motivation; to Understand and relate to someone’s position. . ....
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
WWW.OSTADJAFARI.COM ۲ماه پیش  
اصطلاحات تاپ8دکتر جعفری
۹۵آذر۲۱
 اصطلاحات تاپ8دکتر جعفری
. . mouth off = to give (someone) back talk. . حاضر جوابی کردن و جواب کسی دادنتوهین کردن و حرف زشت زدن.. . If you mouth off, I will ground you . . اگر جواب بدی و گستاخی کنی حالتو می گیرم و می زنم لهت می کنما. . Don’t mouth off at me,I’m Ur dad . . حاضر جوابی نکن و زبون دارازی نکن.من باباتم . ...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
WWW.OSTADJAFARI.COM ۲ماه پیش  
آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 6
۹۵آذر۲۱
 آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 6
در این بخش شما زبان آموزان عزیز با اصطلاحات بسیار جذاب و کاربردی در زبان انگلیسی که در بین مردم رایج می باشد آشنا می شوید. برای اطلاعات بیشتر به سایت و وبلاگهای دکتر مهرداد جعفری رجوع و یا با ایشان مستقیم تماس بگیرید . . . . Ball of fire or fireball = an energetic and ambitious person . . ; A g...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
digital-English.blogfa.com ۲ماه پیش  
اصطلاحات تاپ7دکتر جعفری
۹۵آذر۲۱
 اصطلاحات تاپ7دکتر جعفری
. That was an ace car. I love to buy that. . ماشینه توپ و آسی بود.دوست دارم بخرمش . . But I aint have enough bread to buy the car . . به اندازه کافی مایه ندارم تا ماشین رو بخرم . . I’m tired of my clunk . . از این ماشین لنکنده و قدیمیم خستم . . I love to get a glitzy car like this . . باید ی...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
WWW.OSTADJAFARI.COM ۲ماه پیش  
آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 5
۹۵آذر۲۱
 آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 5
در این بخش شما زبان آموزان عزیز با اصطلاحات بسیار جذاب و کاربردی در زبان انگلیسی که در بین مردم رایج می باشد آشنا می شوید. برای اطلاعات بیشتر به سایت و وبلاگهای دکتر مهرداد جعفری رجوع و یا با ایشان مستقیم تماس بگیرید . . . Dippy = Silly, empty-headed. Dumbo . . کله پوک و بیشعور . . He looks dipp...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
digital-English.blogfa.com ۲ماه پیش  
اصطلاحات تاپ 6 دکتر جعفری
۹۵آذر۲۱
 اصطلاحات تاپ 6 دکتر جعفری
. He never makes ducky ideas . . هیچ وقت حرفای درست نمی زنه . . He makes lame remarks . . حرفای چرت و مفت می زنه . . He has some plans . . یه سری برنامه داره . . They are Mickey Mouse and mush . . همشون چرت و شر و ور هستند . . He made waves in my office. . تو دفتر من حاشیه ایجاد کرد . . I...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
WWW.OSTADJAFARI.COM ۲ماه پیش  
آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 4
۹۵آذر۲۱
 آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 4
در این بخش شما زبان آموزان عزیز با اصطلاحات بسیار جذاب و کاربردی در زبان انگلیسی که در بین مردم رایج می باشد آشنا می شوید. برای اطلاعات بیشتر به سایت و وبلاگهای دکتر مهرداد جعفری رجوع و یا با ایشان مستقیم تماس بگیرید . . . Ankle=move to=go . . رفتن.به جایی رفتن . . Let’s ankle to the party . . ...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
digital-English.blogfa.com ۲ماه پیش  
اصطلاحات تاپ 5 دکتر جعفری
۹۵آذر۲۱
 اصطلاحات تاپ 5 دکتر جعفری
. . I have to erase him . . دوست دارم از صحنه روزگار حذفش کنم . . I want to cream him . . می خوام بزنم لهش کنم . . He’s a downer . . یه آدمه یخه . . He gave a bad news . . خبر بدی دای . . It was downer .don’t Gimme bring down news . . یه خبر دلسرد کننده بود.به من خبرای مایوس کننده نده . ...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
WWW.OSTADJAFARI.COM ۲ماه پیش  
آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 2
۹۵آذر۲۱
 آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 2
در این بخش شما زبان آموزان عزیز با اصطلاحات بسیار جذاب و کاربردی در زبان انگلیسی که در بین مردم رایج می باشد آشنا می شوید. برای اطلاعات بیشتر به سایت و وبلاگهای دکتر مهرداد جعفری رجوع و یا با ایشان مستقیم تماس بگیرید . . . Go to pot =to deteriorate=go to the dog . . خراب شدن و اوضاع به گند کشیده ...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
digital-English.blogfa.com ۲ماه پیش  
اصطلاحات تاپ3دکتر جعفری
۹۵آذر۲۱
 اصطلاحات تاپ3دکتر جعفری
. . ?R u a psycho . . دیونه ای؟ . . Set aside the all wet words . . خرفای شرو ورو بزار کنار . . They are off base ideas . . ایده های چرت و پرته . . ?Sometimes u big mouth, why? . . گاهی چرت پرت می گه . . Don’t treat like this . . اینجوری رفتار نکن . . U r a loser . . تو یه آدمه بدبختی ...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
WWW.OSTADJAFARI.COM ۲ماه پیش  
آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 1
۹۵آذر۲۱
 آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 1
در این بخش شما زبان آموزان عزیز با اصطلاحات بسیار جذاب و کاربردی در زبان انگلیسی که در بین مردم رایج می باشد آشنا می شوید. برای اطلاعات بیشتر به سایت و وبلاگهای دکتر مهرداد جعفری رجوع و یا با ایشان مستقیم تماس بگیرید . . . I aint know what to do with these two choices, I am caught between two stoo...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
WWW.OSTADJAFARI.COM ۲ماه پیش  
اصطلاحات تاپ2دکتر جعفری
۹۵آذر۲۱
 اصطلاحات تاپ2دکتر جعفری
. Let off some steam . نفس عمیق بکش . If u r a big gun . اگر آدمه مهمی هستی . If u r a fat cat . اگر یه آدمه پولداری . If u have a red hot plan . اگر برنامه مهمی داری . Use Ur lap top . از لپ تاپت استفاده کن . Don’t be in papers like paper pushers . وارد کاغذا نباش درست مثل کاغذ بازا . Don’t attend...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
WWW.OSTADJAFARI.COM ۲ماه پیش  
اصطلاحات تاپ15دکتر جعفری
۹۵آذر۲۱
 اصطلاحات تاپ15دکتر جعفری
. . . . . . Don’t con me . . . . منو گول نزن . . . . ?R u a psycho . . . . دیونه ای؟ . . . . Set aside the all wet words . . . . خرفای شرو ورو بزار کنار . . . . They are off base ideas . . . . ایده های چرت و پرته . . . . ?Sometimes u big mouth, why . . . . گاهی چرت ...
 مهدی فرهنگ دوست
09121347194  
WWW.OSTADJAFARI.COM ۲ماه پیش