صنایع حرارتی پارس شعله البرز . ساخت وتولید دیگ بخار ودیگ روغن داغ-فروش انواع دیگ بخار دسته دوم ایرانی وخارجی . خرید وفروش دیگ روغن داغ نو وکاکرده -اماده راه اندازی تابلو برق ومشعل دو گانه سوز . تعمیر دیگ بخار در کارخانه با لوازم کامل -تهیه لوله اتشخوار و ورق نسوز و کوره دیگ بخار . خرید وفروش مشعل های گازی . دوگانه سوز و مازوت سوز و ساخت تابلوبرق بویلر . مهندس هاشم چگینی 09121813704
تهران
09121813704
شهرک صنعتی البرز -بلوار فارابی -پارس بخار

#روغن داغ#دیگ روغن#دسته دوم#دیگ بخار#دیگ روغن داغ