سقف کاذب، دیوارکاذب، کناف، کابینت آشپزخانه، پی وی سی . گروه ابرارسازه طراح ومجری بازسازی انواع ساختمانهای مسکونی واداری با انواع متریال کناف شامل سقف کاذب دیوارکاذب کناف کابینت آشپزخانه و پی وی سی آماده ارائه خدمات فروش واجرای میباشد . برای مشاوره وراهنمای درمورد کارهای خود با ما تماس بگیرید تا بادر اختیار گذاشتن کارشناسان مجرب وکار آزموده یاریتان کنیم . مدیر گروه ابرارسازه 09108891585 . مدیر فروش گروه ابرارسازه 09215363213 . یا به سایت www.abrarsazeh.com مراجعه فرماید .
تهران
09108891585
شهرک آزادی

#آشپزخانه پی#آشپزخانه پی وی#کابینت آشپزخانه پی#کابینت آشپزخانه پی وی#کناف کابینت آشپزخانه پی#کناف کابینت آشپزخانه پی وی#کناف کابینت#کناف کابینت آشپزخانه#پی وی#کابینت آشپزخانه#سقف کاذب#سقف کاذب کناف#کاذب کناف