شرکت تولیدی وصنعتی نگین صنعت ایساتیس ، فروش آبگیر فرش ، فروش دستگاه آبگیر لوله ای قالی و فرش ، فروش دستگاه های قالی شویی . . فروش دستگاه های قالیشویی نگین – خرید دستگاه های قالیشویی . . آبگیر قالی ، دستگاه آبگیر قالی و فرش . . ماشین خشک کن فرش وقالی . . آبگیر فرش ، دستگاه آبگیر فرش و قالی . . خرید دستگاه آبگیرلوله ای فرشو قالی . . آبگیر قالی بدون دار ، آبگیر قالی وفرش نگین یزد . . قیمت دستگاه آبگیرلوله ای فرش وقالی . . آبگیر لوله ای فرش وقالی . . دستگاه خشک کن فرش وقالی . . آبگیر فرش درب دار ، آبگیر قالی وفرش نگین . . آبگیر لوله ای . . آبگیر لوله ای فرش نگین . . آبگیر لوله ای قالی و فرش . . دستگاه آبگیر لوله ای قالی بون درب ، آبگیر فرش نگین . . فروش دستگاه های قالی شویی تمام اتوماتیک نگین . . ************************************************** . . پذیرش نمایندگی فعال در کل کشور . . جناب آقای رضایی : ۰۹۱۳۱۵۲۲۰۱۸ . . . . **************************************** . . تلفن شرکت: ۱-۰۳۵۳۶۲۹۲۹۸۰ . . دورنگار : ۰۳۵۳۶۲۹۲۲۹۱ . . *************************************** . . وب سایت شرکت :www. pazirikco.com . . آدرس ایمیل: info@neginisatis.com . . نشانی شرکت : یزد. میدان نماز. خیابان ولیعصر. جنب کوچه نهم . .
تهران
03536292980
یزد. میدان نماز. خیابان ولیعصر. جنب کوچه نهم
www.pazirikco.com

#دستگاه آبگیر لوله ای قالی#دستگاه آبگیر لوله ای قالی درب#دستگاه آبگیر لوله ای قالی درب دار#ای قالی#قالی درب دار#ای قالی درب#لوله ای قالی#ای قالی درب دار#لوله ای قالی درب#دستگاه آبگیر#آبگیر لوله ای#кексы и гамбургер сэндвич готовые упаковочные маши#آبگیر لوله#لوله ای#آبگیر لوله ای قالی#دستگاه آبگیر لوله ای#دستگاه آبگیر لوله#آبگیر لوله ای قالی درب دار#آبگیر لوله ای قالی درب#لوله ای قالی درب دار