آموزش زبان های انگلیسی و فرانسه . . آموزش زبان های انگلیسی و فرانسه . . تحت نظارت سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی . . آموزشگاه زبان انگلیسی و فرانسه مروج . . برای ترم جدید ثبت نام می کند . . آموزشگاه زبان مروج . روزهای کاری : شنبه تا پنج شنبه . صبح ها از ساعت 8:00 الی 13:00 . عصر ها از ساعت 15:00 الی 21:00
مرکزی
086132220806
اراک - خ امام خمینی (ره)، خ حاج باشی

#زبان انگلیسی فرانسه#انگلیسی فرانسه#آموزشگاه زبان انگلیسی#آموزشگاه زبان#زبان انگلیسی