کارتن پلاست نفیس

کارتن

تعداد بازديد : 302
معرفي مقواي کنگره اي (کارتن) . سه سال بعد در سال 1874 هموطن ديگرش اليور لانگ آمريكايي، استفاده ‌از يك لاية موج‌دار در ميان دو سطح مقوايي را معرفي كرد. از آن زمان به بعد تا امروز استفاده ‌از مقواي موج‌دار(۱) يا همان كارتن، در صنعت بسته‌بندي جهان متداول شد. مقواي كنگره‌اي يكي از اجزاي سريع الرشد صنعت كاغذ بوده‌ است. بيش از 90 درصد كالاهاي بسته‌بندي شده، در جعبه ساخته شده‌ از مقواي كنگره‌اي حمل مي‌شوند. علاوه بر غذاهاي كنسرو شده، ديگر خوراك‌ها، گوشت‌ها، البسه، داروها، دستگاه‌ها، محصولات كاغذي، مواد لاستيكي و اقلام بيشمار ديگر و عملا همه نوع كالاهاي سنگين مثل اثاثية منزل، ماشين‌هاي شستشو و غيره، طي سال‌هاي اخير در جعبه‌هاي مقوايي كنگره‌اي بسته‌بندي شده‌اند. مصارف ديگر آن نيز شامل جعبه‌هاي كاهو، مركبات و ديگر ميوه‌جات و سبزيجات فاسد شدني مي‌باشند. به منظور بسته‌بندي ضربه‌گير اجسام سبك وزن و سهولت جابجايي، به همراه مزيت‌هايي چون روش‌هاي مكانيكي باز كردن، پركردن، بستن و جابجايي كارتن‌ها از مقواي كنگره‌اي استفاده مي‌شود. هر مقواي كنگره‌اي داراي دو جزء ساختاري مي‌باشد كه عبارتند از : . 1- رويه‌ها . 2- ساختار كنگره‌اي . استحكام مقواي كنگره‌اي نسبت به وزن آن زياد است كه‌ از ويژگي‌هاي اين نوع مقواهاست، كه علت آن، وجود ساختار كنگره‌اي مي‌باشد. اكثر كاغذهاي روكش از خمير كرافت پر بازده توليد مي‌شوند. اكثريت لايه‌هاي مياني كنگره‌اي، عمدتا از خميرهاي نيمه شيميايي پهن‌برگان هستند. در سال‌هاي اخير بخش قابل ملاحظه‌اي از لايه مياني كنگره‌اي را نيز از كاغذ باطله مي‌سازند كه لايه مياني باز يافتي مي‌نامند. مشخصات ساختاري مقواهاي موج‌دار . اين مشخصات بر اساس چهار متغير شناخته مي‌شود: . · استحكام و مقاومت لايه‌هاي بالايي و پاييني . · مقاومت و قدرت لايه موج‌دار مياني . · ارتفاع و تعداد موج‌ها . · تعداد لايه‌هاي تشكيل دهندة كارتن . تقسيم‌بندي مقواهاي موج‌دار بر حسب ارتفاع و تعداد موج‌ها به چهار دسته به شرح زير است : . الف - كنگره A . ارتفاع هر كنگره بين 5/4 تا 5 ميليمتر و تعداد كنگره‌ها بين 105 تا 125 عدد در هر متر (33عدد در هر فوت) مي‌باشد. در اين نوع فلوت به دليل ارتفاع بلند كنگره‌ها خاصيت ضربه‌گيري و مقاومت فشاري نسبي بيشتر بوده و از مقاومت بالايي برخوردار است. ب- كنگره B . ارتفاع هر كنگره بين 1/2 تا 9/2 ميليمتر و تعداد كنگره‌ها بين 125 تا 150 عدد در هر متر (47 عدد در هر فوت) است. اين نوع كنگره‌ از مقاومت در برابر له‌شدگي قابل ملاحظه‌اي برخوردار است. پ- كنگره C . ارتفاع هر كنگره بين 5/3 تا 7/3 ميليمتر و تعداد كنگره‌ها بين 120 تا 145 عدد در هر متر (39 عدد در هر فوت) مي‌باشد. اين نوع كنگره‌داراي استحكام كمتري نسبت به فلوت A مي‌باشد. ت- كنگره E . ارتفاع هر كنگره بين 1/1 تا 6/1 ميليمتر و تعداد كنگره‌ها بين 290 تا 320 عدد در هر متر (90 عدد در هر فوت) است. اين نوع فلوت داراي بيشترين مقاومت در برابر له‌شدگي است و به دليل سطح صاف تر و صيقلي تر، براي چاپ بسيار مناسب است. از اين فلوت بيشتر براي بسته‌بندي‌هاي كوچك (بچه كارتن) استفاده مي‌شود و در بسته‌هاي بزرگ (مادر كارتن) به همراه ساير فلوت‌ها (مقواهاي سه لا و پنج لا) استفاده مي‌گردد. عمده‌ترين الگوي كنگره‌ها، كنگرة A مي‌باشد. در اين پيكربندي، كمترين تعداد كنگره در ازاي هر متر مقوا وجود دارد و در نتيجه مقوا داراي كمترين مقاومت در برابر له‌شدگي است. مقوايي با الگوي كنگرة Aداراي بيشترين ضخامت است. مقاومت پايين در برابر له‌شدگي به همراه ضخامت حداكثر باعث مي‌شود تا هنگام نياز به مقواي ضربه‌گير، مقواي با اين الگو مفيدترين باشد. اشكال مختلف كنگره‌هاي متداول در صنعت و ويژگي‌هاي آنها . كنگره . تعداد تقريبي كنگره در هر متر طول مقوا . ارتفاع تقريبي (mm) . مقاومت فشاري نسبي در مقايسه با يكديگر . مقاومت به له‌شدگي * . A . 125-105 . 5-5/4 . 1 . 36 . B . 150-125 . 9/2-1/2 . 3 . 45 . C . 145-120 . 7/3-5/3 . 2 . 40 . E . 320-290 . 6/1-1/1 . 4 . 51 . *- Ibs/in. لايه مياني كنگره‌اي . . در طرح كنگرة B، بيشترين تعدا كنگره‌ها بعد از A و C در ازاي هرمتر طول مقوا وجود دارد. بنابراين مقوايي با اين كنگره بيشترين مقاومت در برابر له‌شدگي را داراست و بيشترين دوام را در برابر صدمات توليد و حمل دارد (در مقايسه با A و C). الگوي E داراي تعداد كنگره‌هاي بيشتر، همچنين باعث ايجاد يك سطح صاف تر براي چاپ مي‌باشد. اين مقوا داراي كمترين ضخامت بوده و موجب مي‌شود كه‌اين مقوا براي ساخت جعبه‌هايي با نياز به مقاومت بالا در برابر فشار از بالا به پايين (عمودي) مناسب نباشد. از لحاظ تاريخي الگوهاي A و B قبل از C ايجاد شده‌اند، به همين جهت از نظر ترتيب الفبايي نيز الگوي C سومين الگوي كنگره‌ها است، در حالي كه ويژگي‌ها و مشخصه‌هاي اين الگو را در جايي بين دو الگوي A و B قرار مي‌دهند. ابداع كنگرة C براين مبنا بود كه‌اين الگو، بهترين مشخصه‌هاي كنگرة A، مثلا مقاومت بالا در برابر فشار از بالا به پايين و كنگرة B با مقاومت در برابر له شدگي بالا را تلفيق و كاستي هاي هر كدام از آنها را حذف كند. برخي كاربران از كنگرة A به كنگرة C روي آوردند، اما كنگرة A هنوز مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از كنگرة B نيز در سطح وسيعي استفاده مي‌شود. استفاده‌ از هر چهار الگو كنگره موجب مي‌شود تا سازندگان و كاربران براي تطابق جعبه‌هايشان با ملزومات كاربرد نهايي آنها انعطاف‌پذيري كافي داشته باشند. الگوي E در مقواي جعبه لحاظ نمي‌شود، بلكه مقواي كنگره‌اي كه وارد قسمت كارتن‌هاي تاخور مي‌گردند، داراي اين الگو مي‌باشند. تعداد تقريبي 300 كنگره در هر متر طول مقوا، موجب ايجاد سطح نسبتا يكنواختي براي چاپ مي‌شود. كاغذهاي رويه‌ از كاغذ ارزان قيمت گرفته تا كاغذ فويل دار متغيرند و به مصرف‌كنندگان كارتن اين امكان را مي‌دهند تا محصولي سبك وزن و سفت و با ظاهر بسيار متنوع داشته باشند. تعداد لايه‌هاي تشكيل دهندة كارتن . كارتن‌ها بر اساس تعداد لايه‌ها به پنج دسته تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از : . الف- يك لايه: از يك لايه كنگره ساخته و به عنوان ضربه‌گير استفاده مي‌شود. ب- دولايه : از يك لايه كاغذ و يك لايه فلوت تشكيل شده ‌است. به اين مقواي كنگره‌اي يك رويه نيز گفته مي‌شود كه ساده ترين آرايش مقواي كنگره‌اي است. از مقواي يك رويه در ساخت ظروف نگهدارنده ‌استفاده نمي‌شود بلكه در بسته‌بندي محصولات شكستني به عنوان يك ماده ضربه‌گير در بين ظروف از اين مقوا استفاده مي‌شود. پ- سه لايه :از دولايه كاغذ و يك لايه فلوت تشكيل شده ‌است كه لايه بيروني داراي كيفيت بهتري نسبت به لايه دروني است. به اين مقوا دو رويه نيز گفته مي‌شود كه در جعبه‌هاي حمل كالا بكار مي‌رود. ت- پنج لايه : از سه لايه كاغذ و دو لايه فلوت تشكيل شده كه به صورت يك در ميان بهم چسبيده‌اند. به اين مقوا دو جداره نيز گفته مي‌شود و استفاده‌ از اين مقوا هنگامي‌ضرورت مي‌يابد كه نياز به مقاومت دربرابر فشار از حد مقواي دو رويه فراتر رود يا هنگامي‌كه به مقاومت بيشتري در برابر تحدب ديواره‌هاي جعبه مقوايي نياز باشد. ث- هفت لايه : از چهار لايه كاغذ و سه لايه فلوت تشكيل شده كه به صورت يك در ميان به‌هم چسبيده‌اند. اين نوع مقوا كاربرد وسيعي در بسته‌بندي محصولات سخت و سنگين دارد. . احتراما به استحضار ميرساند صنايع چاپ و بسته بندي اختري با بيش از يک دهه فعاليت در زمينه بسته بندي وبا درکي عميق از اهميت بسته بندي و بهره گيري از دو واحد توليد ورق کارتن و تبديل کارتن اعم از 3لايه و 5لايه در خدمت صنايع مختلف قرار گرفته است و آماده ارائه خدمات به صنعت کشور مي باشد. لذا در اين خصوص مد نظر قرار دادن کيفيت ،سرعت انجام کار و قيمت مناسب سر لوحه اهداف ما در برقراري روابط تجاري با شرکتها مي باشد. باعث افتخار مجموعه صنايع چاپ و بسته بندي اختري مي باشد تا شما را در مسير سبز بسته بندي مشاوره و راهنمايي نموده و زمينه همکاري مطلوبي را فراهم سازد. (( فعاليت هاي صنايع چاپ و بسته بندي اختري)) . توليد ورق کارتن 2لايه سينگل فيس تا عرض 1500mm . توليد ورق کارتن 3لايه و 5لايه تا عرض 1600mm با گريد E,B,C . توليد کارتن 3لايه و5 لايه بصورت لمينيت ،دايکات و چاپ فلکسو از 1 تا 4 رنگ با ماشين آلات تمام اتوماتيک . توليد انواع جعبه هاي مقوايي آرايشي بهداشتي،صنايع غذايي و صنعتي با پيشرفته ترين ماشين آلات چاپ افست و سيلک با بهترين کيفيت. ارائه مشاوره در زمينه انتخاب بهترين نوع بسته بندي . . . . 026-32401345 . 026-32401757 . apack.printing@hotmail.com
البرز
026-32401757
البرز

تهیه طرح توجیهی جهت اخذ وام بانکی


ید كاغذ از كربنات كلسيم . طرح تولید مقواي دوبلكس(حداقل ظرفيت 100 هزارتن) . طرح تولید كاغذ روزنامه از كاغذ باطله  . طرح تولید كاغذ چاپ و تحرير از ضايعات كشاورزي(حداقل ظرفيت 100 هزار تن) . طرح تولید ورقهاي CPL,HPL ...

خرید ضايعات كاغذ باطله ، کتاب و مجله


 كاغذ باطله  مقوای شرق آماده همکاری در زمینه : . . * خرید انواع ضایعات کاغذ باطله ، اوراق اداری ، کتاب و دفتر ب...

خریدار نقدی کاغذ باطله


 كاغذ باطله دی انواع کاغذ باطله با بالاترین قیمت در محل . . . . ** با قابلیت تخمیر اسناد محرمانه در حضور نما...

خریدار انواع کاغذ باطله


خريدار نقدي انواع كاغذ باطله  ، كتاب و دفتر باطله ،مجله مرجوعي ، روزنامه ، پرونده و... با بالاترين قيمت در محل . . . . در هر ت...

خریدار کاغذ باطله


خريدار كاغذ باطله  ، كتاب باطله ، دفتر باطله ، مجله باطله ، روزنامه باطله ، پرونده باطله ، فرم باطله ، اسناد اداری باط...

خرید کاغذ باطله 09126473633


 كاغذ باطله  خریدار کاغذ باطله ، ضایعات کاغذ ، کتاب باطله ، فرم ، پرونده ، مجلات باطله ، روزنامه ، زینک| 0936211...

خرید ضایعات کاغذ باطله 09362112364


 كاغذ باطله  خریدار ضایعات کاغذ باطله ، خریدار کاغذ باطله ، کتاب و دفتر باطله | معصومی 09126473633 - 09362112364...

❇️ بهترین خريدار كاغذ باطله ضايعات كاغذ باطله


❇️ بهترین خريدار كاغذ باطله  | ضايعات كاغذ باطله | معصومی 09126473633 | دفتر و کتاب باطله | اسناد اداری | پرونده وفرم باطله | پو...

خريد فروش کاغذ باطله


 كاغذ باطله ذ آريا . ما يک تيم فعال و کار آزموده و متعهد در ايران با سابقه درخشان در امر بازيافت مواد سلولوزي و ...

بهترين خريدار ضايعات کارتن و کاغذ باطله و امحا اسن


 كاغذ باطله  خريدار ضايعات کارتن و کاغذ باطله و امحا اسناد شرکتها و سازمانها . . قابل توجه شرکتها و سازمانهاي ...

بهترين خريدار ضايعات کارتن و کاغذ باطله


 كاغذ باطله يدار ضايعات کارتن و کاغذ باطله . خريدار کارتن هاي فروشگاهي ، بازيافتي،شرکتي و غيره . خريدار کاغذ و پ...

بهترين خريدار ضايعات کارتن و کاغذ باطله


 كاغذ باطله يدار ضايعات کارتن و کاغذ باطله . خريدار کارتن هاي فروشگاهي ، بازيافتي،شرکتي و غيره . خريدار کاغذ و پ...

دستگاه های پرس ضایعات


 كاغذ باطله اخت دستگاه های پرس ضایعات . . ساخت گروه صنعتی ابرساهای فلز . . . . ((( ضایعات هر گونه فعالیت صنع...

طراحی و ساخت دستگاه های پرس ضایعات


 كاغذ باطله اخت دستگاه های پرس ضایعات . . ساخت گروه صنعتی ابرساهای فلز . . . . ((( ضایعات هر گونه فعالیت صنع...

خرید و فروش ضایعات کاغذی


 كاغذ باطله وش انواع ضایعات : مقوائی - کارتنی - روزنامه - کاغذهای باطله ادارات . . آدرس کارخانه : تبریز – جاده ...

خرید ضایعات لیوان و بشقاب کاغذی


 كاغذ باطله یعات پوشال از تولید کنندگان لیوان کاغذی ضایعات بشقاب کاغذی انواع کاغذهای باطله لیوان کاغذی روزنامه ب...

خريدار كاغذ باطله پوشال كاغذ ضايعات كاغذ


بهترين خريدار كاغذ باطله  - ضايعات كاغذ - پوشال كاغذ - فرم باطله - كتاب باطله - مجلات برگشتي - اوراق اداري باطله - پرونده باط...

خرید ضایعات کارتن


 كاغذ باطله فروش ضایعات کارتن . خریدار ضایعات وآخال کارتن و کاغذ باطله با بالا ترین قیمت . در صورت تمایل لطفا با...

خرید کاغذ باطله


 كاغذ باطله اع ضایعات : مقوائی - کارتنی - روزنامه - کاغذهای باطله ادارات ...

بهترین و مناسب ترین خریدار ضایعات فلزی و غیر فلزی


 كاغذ باطله عات شما را اعم از . آهن آلات سبک و سنگین ، چدن ، قوطی،مس،برنج،استیل،آلومینیوم،قوطی رانی و غیره . کا...

ضایعات کاغذ باطله پوشال سفید و اداری


 كاغذ باطله غذ باطله قابل توجه کلیه ادارات ، نهادها ، ارگانها ، چاپخانه ها ، واسطه گران بازار کاغذ همه نوع کاغذ ...

خریدار کاغذ باطله ، کتاب باطله


 كاغذ باطله غذ باطله ، کتاب باطله ، پوشال سفید و ... . بهترین خریدار کاغذ باطله ، کتاب باطله ، اوراق اداری ، پر...

خریدار ضایعات کاغذ باطله ، پوشال سفید


 كاغذ باطله  کلیه ادارات ، نهادها ، ارگانها و چاپخانه ها: . . - خریدار نقدی انواع کاغذ باطله ، اداری ، پوشال سف...

خريدار کاغذ باطله


 كاغذ باطله غذ باطله قابل توجه کليه ادارات ، نهادها ، ارگانها ، چاپخانه ها ، واسطه گران بازار کاغذ همه نوع کاغذ ...

خرید و فروش کاغذ باطله و پوشال کاغذ


 كاغذ باطله دار کاغذ باطله و اوراق اداری و کتاب باطله و روزنامه ومجله باطله و اسناد محرمانه وامحا در کارخانه و خ...

کارتن


اي نيمه شيميايي پهن‌برگان هستند. در سال‌هاي اخير بخش قابل ملاحظه‌اي از لايه مياني كنگره‌اي را نيز از كاغذ باطله  مي‌سازند كه لايه مياني باز يافتي مي‌نامند. مشخصات ساختاري مقواهاي موج‌دار . اين مشخصات بر اساس چهار...

خریدار انواع ضایعات کاغذ و روزنامه باطله


 كاغذ باطله  کاغذ باطله پارس . . . خریدار انواع ضایعات کاغذ و مقوا از قبیل: . انواع روزنامه ،کتاب و دفتر،اوراق...

خرید انواع ضایعات کاغذ و مقوا


 كاغذ باطله  کاغذ باطله پارس . . خریدار انواع ضایعات کاغذ و نقوا . . (روزنامه, مجلات , دفاتر و کتاب , بروشور و...

خرید انواع ضایعات کاغذ و مقوا


 كاغذ باطله  کاغذ باطله پارس . . خریدار انواع ضایعات کاغذ و مقوا . . روزنامه دفتر و کتاب مجلات و .... . نق...

خرید و فروش کاغذ تهران


 كاغذ باطله م . باسلام . از شما دوست عزیز دعوت به همکاری می نمایم . کالای درخواستی شما را درهر تایم زمانی با منا...
30


#حمل کالا#کاغذ باطله