. . دریچه های منهول کامپوزیتی و پلیمری ... . دریچه های منهول . . کامپوزیتی . . پلیمری . . کلاس های 25 تن و 40 تن و 12.5 تن . . قطر 60 سانتی متر . . استاندارد شهری . . در قالب و لوگوی شما و کارفرما . . در اندازه و سایز های سفارشی . . قیمت رقابتی . . کیفیت مثال زدنی . . گارانتی . . با پشتیبانی فنی . . . . . .
تهران
09176971047

#منهول کامپوزیت#فروش فوق#دریچه منهول کامپوزیت#دریچه منهول#فوق العاده#فروش فوق العاده