فروش کیتهای تجزیه آب

تعداد بازديد : 1847
شرکت کارن اطلس پژوه آمادگی خود را جهت فروش تعدادی از کیتهای تجزیه آب بشرح زیر اعلام میدارد: . . -کیت اندازه گیری سختی کل (روش تیتراسیون) . . -کیت اندازه گیری سختی کل (ME225) (روش تیتراسیون) . . -کیت اندازه گیری سختی کل(آب تصفیه و خام) (روش تیتراسیون) . . -کیت اندازه گیری سختی کل (آب تصفیه شده) (روش تیتراسیون) . . -کیت اندازه گیری کلسیم (روش تیتراسیون) . . -کیت اندازه گیری قلیائیت -OH (روش تیتراسیون) . . -کیت اندازه گیری اسیدیته +H (روش تیتراسیون) . . -کیت اندازه گیری گاز کربنیک محلول (روش تیتراسیون) . . -کیت اندازه گیری کلر ارتو تولوئیدین (روش رنگ سنجی) . . -کیت اندازه گیری قرصی کلر D.P.D . . -کیت اندازه گیری پودری کلر D.P.D . . -کیت اندازه گیری کلر و PH ارتو تو لوئیدین . . - کیت اندازه گیری کلرور محلول در آب . . -کیت اندازه گیری سیلیس . . -کیت اندازه کیری نیتریت . . -کیت اندازه گیری نیترات . . -کیت اندازه گیری ازن . . -کیت اندازه گیری منیزیم . . کیت اندازه گیری آهن . . -کیت اندازه گیری فسفات . . -کیت اندازه گیری اکسیژن محلول . . -کیت اندازه گیری سولفید . . -کیت اندازه گیری هیدرازین . . -کیت اندازه گیری تشخیص ید در نمک . . -از اینرو خوشحال خواهیم شد در خدمت شما عزیزان باشیم
تهران
-88461233
سهروردی شمالی-روبروی پمپ بنزین

#تجزیه آب