فروش تخم افستیا (پروانه آرد) جهت تکثیر و پرورش زنبور براکون و ارسال به تمام نقاط کشور. مشاوره و راه اندازی انسکتاریوم . با توجه به اهميت توليد محصولات ارگانيک و اجراي کنترل بيولوژيک در کشاورزي امروز و نيز با هدف کاهش مصرف سموم شيميايي و آلاينده هاي محيط زيست اقدام به ارائه خدمات کنترل بيولوژيک و سازگار با محيط زيست نموده ایم. اين شرکت در نظر دارد در جهت ترويج فرهنگ استفاده از مواد سازگار با محيط زيست و الگوهاي تعادل طبيعي توسط حشرات دشمن آفات و جايگزيني مناسب، براي سموم مضّر شيميايي و آلاينده هاي محيط زيستي با هزينه اي مناسب در اختيار شرکتها، سازمان ها، و مراکز تحقيقاتي مرتبط با کشاورزي قرار دهد. محصولات ارائه شده در زمينه کنترل بيولوژيک به شرح ذيل مي باشد: . 1) زنبور پارازيتوئيد تريکوگراما (Trichogramma) . 2) زنبور پارازيتوئيد براکون ( Bracon ) . 3) تخم بيد آرد افستيا ( Ephestia) . 4) وموارد درخواستي ...
تهران
09388293954
کرمانشاه

#مصرف سموم#کاهش مصرف سموم#کاهش مصرف#سموم شيميايي