ترجمه متون تخصصی و فنّی . . . . ترجممه کتاب، مقاله، پایان نامه . . . . ترجمه همزمان شفاهی یا رو در رو . . . . مترجم شفاهی یا همزمان برای ترجمه همزمان . . . . جهت ترجمه متون تخصصی دانشگاهی و ... تماس بگیرید. . . . جهت تدریس دروس زبان انگلیسی و یا ریاضیات در منزل تماس بگیرید. . . . ساکنین گیشا (کوی نصر) و دولت آباد شهر ری از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد. . . . تدریس زبان انگلیسی در منزل (از پایه تا دبیرستان و عمومی دانشگاه) . . . . تدریس ریاضیات در منزل (از پایه تا دبیرستان) . . . . ترجمه متون تخصصی زبان انگلیسی (حسابداری، مدیریت، اقتصاد و ...) با کیفیت عالی و با قیمت بسیار مناسب
تهران
09354342900
تهران، دولت آباد و گیشا
http://goodtranslator.mihanblog.com/

#همزمان شفاهی#ترجمه همزمان