. . با اجرای بیش از 50 پروژه ژئوفیزیکی در انواع مناطق مختلف کشور و اخذ تاییدیه از کافرمایان معتبر و شرکت های دولتی در کمترین زمان و هزینه ممکن و با بهترین امکانات ژئوفیزیکی مناسب ترین نقطه برای احداث چاه آب با تعیین میزان شیرینی و شوری آب و همچنین تخمین میزان آبدهی را در اختیار شما قرار می دهیم . همچنین شما می توانید تخمین ذخیره معدنی و پیدا کردن ذخایر معدنی در زمین های خود را به عهده مابگذارید. . مسلما حفر آگاهانه مفیدتر از حفاری ناآگاهانه هم از نظر زمان ، مکان و هزینه خواهد بود. . گروه علمی ما با مدارک کارشناسی ارشد زمین شناسی ، معدن و ژئوفیزیک از دانشگاه های معتبر ایران آماده خدمت رسانی به شما هستند . . جهت دریافت سوابق کاری اینجانب به آدرسهای زیر مراجعه کنید ::: . . http://geohazard.persianblog.ir . . www.zpsce.com . . . . جهت ارتباط اینترنتی با این ایمیل تماس بگیرید ::: . . alisaketgeo@gmail.com . . Info@zpsce.com . . . . تلفن: 09122483688
تهران
09122483688

حفرچاه تعیین کیفیت آب و ذخیره معدنی


رینی و شوری آب و همچنین تخمین میزان آبدهی را در اختیار شما قرار می دهیم . همچنین شما می توانید تخمین ذخیره معدنی   و پیدا کردن ذخایر معدنی در زمین های خود را به عهده مابگذارید. . مسلما حفر آگاهانه مفیدتر از حفاری ...

تعیین کیفیت آب و ذخیره معدنی


رینی و شوری آب و همچنین تخمین میزان آبدهی را در اختیار شما قرار می دهیم . همچنین شما می توانید تخمین ذخیره معدنی   و پیدا کردن ذخایر معدنی در زمین های خود را به عهده مابگذارید. مسلما حفر آگاهانه مفیدتر از حفاری ناآ...

محل حفرچاه تعیین کیفیت آب


رینی و شوری آب و همچنین تخمین میزان آبدهی را در اختیار شما قرار می دهیم . همچنین شما می توانید تخمین ذخیره معدنی   و پیدا کردن ذخایر معدنی در زمین های خود را به عهده مابگذارید. . مسلما حفر آگاهانه مفیدتر از حفاری ...

تعیین ذخیره معدنی و محل چاه آب


انجام عملیات تعیین ذخیره معدنی   ، تعیین محل گمانه های اکتشافی ، تعیین عمق کانسار و تعیین امتداد و جهت یافتکی کانه ، تعیین مقاطع و ض...

مطالعات اکتشافی ژئوفیزیک


جی ، گرانی سنجی ، لرزه نگاری ، آی پی (IP – قطبش القایی) . تعیین ابعاد کانسار فلزی در زیر زمین (تخمین ذخیره معدنی   اکتشاف ذخایر معدنی) . با دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته ژئوفیزیکی از جمله تجهیزات . مقاومت ویژه – پتان...

خدمات معدنی شرکت آمیتیس اکتشاف کانسار


عملیات حفاری و مغزه گیری تحت نظارت مهندسین مجرب . 4.انجام عملیات پی جویی ، مشاوره ، کارشناسی ، تخمین ذخیره معدنی   و انجام مطالعات اقتصادی و امکان سنجی مطابق با قوانین و آیین نامه های سازمان صنعت و معدن و تجارت . 5...

معدن سنگ کربنات کلسیم


شرکت معدنی کانی کاواک به اطلاع معدنکاران گرامی می رساند محدوده کربنات کلسیم و خاک اخرا و سنگ لاشه با ذخیره معدنی   بالا جهت در استخراج و مشارکت واگذار میگردد . . . در صورت تمایل جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www...

مطالعات اکتشافی ژئوفیزیک


جی ، گرانی سنجی ، لرزه نگاری ، آی پی (IP – قطبش القایی) . تعیین ابعاد کانسار فلزی در زیر زمین (تخمین ذخیره معدنی   اکتشاف ذخایر معدنی) . با دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته ژئوفیزیکی از جمله تجهیزات . مقاومت ویژه – پتان...

مطالعات ژئوفیزیک اکتشافی معادن و آب زیرزمینی


جی ، گرانی سنجی ، لرزه نگاری ، آی پی (ip – قطبش القایی) . تعیین ابعاد کانسار فلزی در زیر زمین (تخمین ذخیره معدنی   اکتشاف ذخایر معدنی) . با دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته ژئوفیزیکی از جمله تجهیزات . مقاومت ویژه – پتان...

خدمات ژئوفیزیک اکتشافی معادن


جی ، گرانی سنجی ، لرزه نگاری ، آی پی (ip – قطبش القایی) . تعیین ابعاد کانسار فلزی در زیر زمین (تخمین ذخیره معدنی   اکتشاف ذخایر معدنی) . با دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته ژئوفیزیکی از جمله تجهیزات . مقاومت ویژه – پتان...

تعیین محل مناسب حفرچاه


محل حفرچاه-تعیین کیفیت آب و ذخیره معدنی   . . ما با اجرای بیش از 50 پروژه ژئوفیزیکی در مناطق مختلف کشور و اخذ تاییدیه از کافرمایان معتبر و ش...

اکتشاف معدن


جی ، گرانی سنجی ، لرزه نگاری ، آی پی (ip – قطبش القایی) . تعیین ابعاد کانسار فلزی در زیر زمین (تخمین ذخیره معدنی   اکتشاف ذخایر معدنی)با دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته ژئوفیزیکی از جمله تجهیزات مقاومت ویژه – پتانسیومت...


#آب ذخیره#تعیین کیفیت#کیفیت آب#ذخیره معدنی#تعیین کیفیت آب