فروش فوری استثنایی ویلایی کلنگی و زمین برای ساخت در بهترین مناطق کرج در تمامی متراژ ها از ما بخواهید. . . . تلفن : . . 09121640740
البرز
09121640740
کرج

فروش باغ 1650 متری با قطعات کوچکتر

فروش خانه ویلایی 400 متری تازه ساخت در منطقه ویلای

فروش فوری ویلا 250متری دو طبقه تازه ساخت

باغ ویلا ۱۳۷۰ متری در کردزار

باغ ویلا ۸۵۰ متری در محمد آباد

باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در خوشنام

باغ ویلا ۶۰۰ متری در لم آباد

باغ ویلا ۱۳۰۰ متری در اسفندآباد

باغ ویلا ۱۴۸۰ متری در لم آباد

باغ ویلا ۱۲۰۰ متری در والفجر

باغ ویلا ۷۰۰ متری در کردزار

باغ ویلا ۱۲۰۰ متری در کردزار

فروش باغ ویلا ۲۴۰۰ متری در شهریار کد113

باغ ویلا ۱۱۰۹ متری در لم آباد

فروش باغ ویلا ۹۰۰ متری در کردزار شهریار کد102

فروش باغ ویلا ۱۲۰۰ متری در صفادشت کد118

فروش باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در تیسفون شهریار کد119

فروش باغ ویلا ۱۲۰۰ متری در کردزار شهریار کد121

فروش باغ ویلا ۱۰۲۰ متری در کردزار شهریار کد124

فروش باغ ویلا ۱۵۰۰ متری در شهریار کد125

فروش باغ ویلا ۲۱۰۰ متری در کردزار شهریار کد128

فروش باغ ویلا ۳۰۰۰ متری در شهریار کد127

فروش باغ ویلا ۱۱۰۰ متری در صفادشت کد131

فروش باغ ویلا ۱۱۰۰ متری در کردامیر شهریار کد133

فروش باغ ویلا ۶۷۰ متری در کردزار شهریار کد134

فروش باغ ویلا ۴۰۰۰ متری در شهریار کد135

فروش باغ ویلا ۵۰۰ متری در لم آباد ملارد کد136

فروش باغ ویلا ۲۵۰۰ متری در کردامیر شهریار کد137

فروش باغ ویلا ۱۲۰۰ متری در کردزار شهریار کد138

فروش باغ ویلا ۸۰۰ متری در لم آباد ملارد کد139

30


#ویلایی