خرید 1 واحد آپارتمان سند دار 55 الی 75 متری در 45 متری گلشهر - دهقانویلا - زمین های خانم انصاری و یا حوالی باغستان و شاهین ویلا می باشم. ترجیحا طبقه 2 یا 3 و پارکینگ هم داشته باشد و زیر 10 سال ساخت. . . . تلفن : 09126621266 . . بهنام . .
تهران
09126621266

#الی 75#55 الی#آپارتمان 55#75 متری#خرید آپارتمان