شرکت کشاورزی دلتای سبز جنوب دارنده بذرهای صیفی و سبزی محصولی از کشور ایتالیا با نام تجاری دلتا گرین سید میباشد.این بذورهمگی دارای 99% خلوص و بالای90%جوانه زنی می باشند. . . . خصوصیات بذر هندوانه کریمسون سوئیت: مقاوم به حمل ونقل ، با نوارهای سبز تیره و سبز روشن ، گوشت میوه قرمز پررنگ با بریکس 12 ، وزن میوه 9 تا13 کیلوگرم ، مقاوم به بیماریهای فوزاریوم و آنتراکنوز. . . . خصوصیات بذرگوجه فرنگی ارلی سی اچ:گوجه گرد و کروی ، وزن بین 135 تا160 گرم ، قوه نامیه 85% ، مقاوم به فوزاریوم و ورتیسیلیوم ، گوشتی ، بوته قوی ، پوشش خوب ، تقریبا زود رس ، در مناطق گرم برای کشت پاییزه توصیه میگردد ، واریته ای سازگار ، با اکثر شرایط آب و هوایی سازگاری بالادارد. . . . خصوصیات بذر گوجه فرنگی سوپراسترین B :واریته گرد ، میوه نسبتا درشت ، مصارف تازه خوری و صنعتی ، مقاوم به فوزاریوم و آنتراکنوز ، پوشش برگی خوب ، گوجه خیلی سفت ، حدود 170 گرم ، زود رس ، بوته متراکم ، پر محصول ، قرمز پررنگ . . . . خصوصیات بذرخیار هیبرید سوپر 2000:عملکرد بالا ، مقاوم به ویروس فوزاریوم و سفیدک سطحی ، رنگ میوه سبز تیره با پوست شیار دارو بازار پسند ، طول میوه15 تا18 سانتیمتر با بوته ای قوی . . . . خصوصیات بذر خیارسوپربتاآلفا: این نوع خیار در کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاشناخته شده است و زیر کشت قرار دارد.میوه ها دارای کیفیت مناسب با پوست صاف و رنگ سبز مورد پسند بازار ، بوته ها با باردهی خوب و مقاوم به بیماریهای CMVوMMVهستند. . . . لیست تمام بذور دلتا گرین سید: . . . . بذر گوجه فرنگی دلتا گرین : . . ریو گراند دلتاگرین . . سوپر استون دلتاگرین . . سوپر کوئین دلتاگرین . . 2274 دلتاگرین . . سوپر چف دلتاگرین . . هیبرید کیمیا دلتاگرین . . ارلی اورباناوای دلتاگرین . . ارلی سی اچ دلتاگرین . . سوپر استرین بی دلتاگرین . . موبیل دلتاگرین . . هیبرید 8204 دلتاگرین . . . . بذر هندوانه دلتا گرین : . . هیبرید چارلستون دلتاگرین . . کریمسون سوئیت دلتاگرین . . چارلستون گری دلتاگرین . . . . بذر خیار دلتا گرین: . . بتا آلفا دلتاگرین . . هیبرید سوپر2000 دلتاگرین . . . . بذر فلفل دلتا گرین: . . دلمه کالیفرنیا واندر دلتاگرین . . بذر کلم پیچ دلتاگرین: . . کپن هاگن مارکت دلتاگرین . . نیوبرنزویک دلتاگرین . . . . بذر هویج دلتا گرین : . . بذر هویج نابا دلتاگرین . . . . بذر شلغم دلتا گرین : . . وایت گلوب دلتاگرین . . . . بذر تربچه دلتا گرین : . . چری بل دلتاگرین . . . . بذر خربزه دلتا گرین : . . آناناس دلتاگرین . . زرد قناری دلتاگرین . . . . بذر پیاز دلتا گرین : . . تگزاس ارلی گرانو دلتاگرین . . . . برای کسب اطلاعات تخصصی از خصوصیات این بذورو سایر محصولات شرکت( کود-سمپاش) به وب سایت شرکت کشاورزی دلتای سبز جنوب مراجعه فرمایید و یا با دفتر مرکزی تماس بگیرید : . . تلفن : 8-44009257 . . سایت اینترنتی : WWW.DGSAGRO.COM . . پست الکترونیک : INFO@DGSAGRO.COM
تهران
021 - 44009257 - 8

#فرنگی بذر#گوجه فرنگی بذر#بذر گوجه فرنگی بذر#هندوانه بذر#بذر هندوانه بذر#بذر هندوانه#بذر خیار#گوجه فرنگی#بذر گوجه فرنگی#بذر گوجه