با احترام به استحضار کلیه سوله سازان ، کانکس سازان ، مشاوران و پیمانکاران پروژه های عمرانی میرسانم:انواع ساندویچ پانل سقفی و دیواری در ضخامت و ورقهای مختلف را با یک تماس*** زیر قیت بازار ***برایتان تهیه میکنم. .
تهران
56722457 09122250171

#یورتان پلی#پلی یورتان پلی#ساندویچ پانل پلی#پانل پلی#پانل پلی یورتان#ساندویچ پانل پلی یورتان#پلی یورتان#ساندویچ پانل#پلی استایرن