ریس نت تبریز افتتاح شد. . با استفاده از بهترین شبیه ساز نرم افزاری و قوی ترین سخت موجود. . برگزاری مسابقات گروهی ، کشوری و... . اعطای جوایز ویژه به برای صاحبان رکورد کشوری و مسابقات لیگ . . برگزاری مسابقات رالی ، فرمول و.... . برای اطلاعات بیشتر به سایت ما سر بزنید . . افزایش مهارت رانندگی به خصوص برای بانوان گرامی . . کاهش استرس رانندگی برای افراد تازه کار. . در محیطی سالم . . برای تمامی اعضای خانواده . . 14 سال به بالا . . ادرس در سایت هست. . www.tabriz.lfs.ir . .
تهران
0411 - 5539490
تبریز -خ ارگ جدید-روبروی مرکز خرید 950- ساختمان ارگ- ریس نت تبریز

پایگاه آموزش رانندگی


نرجویان با نحوه‌ی پاسخ‌دهی به سئوالات باعث ایجاد استرس در هنرجویان شود. . در بخش آزمون پایگاه آموزش مجازی رانندگی   ، سئوالاتی دقیقاً مشابه سئوالات آزمون آئین‌نامه مطرح می‌شوند و پس از پاسخ دادن نتیجه آزمون به همراه...

ریس نت ایران


اولین باشگاه آموزش مجازی رانندگی   در پیست با جدیدترین دستگاه شبیه ساز اتومبیل-برگزاری مسابقات اتومبیل رانی تحت شبکه (برای تمام اعضای ...

ریس نت


اولین باشگاه آموزش مجازی رانندگی   در پیست با جدیدترین دستگاه شبیه ساز اتومبیل-برگزاری مسابقات اتومبیل رانی تحت شبکه (برای تمام اعضای ...

بزرگترین پایگاه آموزش مجازی رانندگی


نرجویان با نحوه‌ی پاسخ‌دهی به سئوالات باعث ایجاد استرس در هنرجویان شود. . در بخش آزمون پایگاه آموزش مجازی رانندگی   ، سئوالاتی دقیقاً مشابه سئوالات آزمون آئین‌نامه مطرح می‌شوند و پس از پاسخ دادن نتیجه آزمون به همراه...

ریس نت گنبد کاووس


اولین باشگاه آموزش مجازی رانندگی   در پیست با جدیدترین دستگاه شبیه ساز اتومبیل-برگزاری مسابقات اتومبیل رانی تحت شبکه (برای تمام اعضای ...

بزرگترین و معتبرترین منبع آموزش و آزمون رانندگی در


نرجویان با نحوه‌ی پاسخ‌دهی به سئوالات باعث ایجاد استرس در هنرجویان شود. . در بخش آزمون پایگاه آموزش مجازی رانندگی   ، سئوالاتی دقیقاً مشابه سئوالات آزمون آئین‌نامه مطرح می‌شوند و پس از پاسخ دادن نتیجه آزمون به همراه...

اولین باشگاه آموزش مجازی رانندگی در پیست


اولین باشگاه آموزش مجازی رانندگی   در پیست با جدیدترین دستگاه شبیه ساز اتومبیل-برگزاری مسابقات اتومبیل رانی تحت شبکه (برای تمام اعضای ...

اموزش مجازی رانندگی


اولین باشگاه آموزش مجازی رانندگی   در پیست با جدیدترین دستگاه شبیه ساز اتومبیل-برگزاری مسابقات اتومبیل رانی تحت شبکه (برای تمام اعضای ...

دستگاه آموزش مجازی رانندگی


دستگاه آموزش مجازی رانندگی   . دستگاه آموزش مجازی رانندگی - ریسنت . چند دستگاه شبیه ساز رانندگی به فروش می رسد. هر دستگاه شامل ی...


#مجازی رانندگی#مرکز اموزش