یکی از اثرگذارترین ابزارهای تبلیغاتی استفاده از آفتابگیر ماشین است . . از آنجا که در ایران بینهایت اتومبیل وجود دارد و بینهایت کمبود پارکینگ ، . . لذا بیشی ازاتومبیل ها در خیابان ها پارک می باشند . . و همه علاقمند به استفاده از آٰفتاب گیر برای عدم تابش نور خورشید به داخل . . اتومبیل و این بدین معنی است که یک بیلبورد بزرگ در دست شماست . .
تهران
09121309214-36057026
بازار
www.chapiran.com

#آفتابگیر تبلیغاتی#آفتابگیر ماشین#تبلیغاتی چاپ#چاپ بهترین#بهترین کیفیت