اشکان . تبریز
آذربایجان شرقی
09363315309
تبریز
۹۵اسفند۲۹
1دستگاه ::: سوزوکی هایابوسا مدل ۲۰۰۹ در حد جعبه (پالت) . . ذره ای رنگ خوردگی ٫خط وخش و یا ضعف روی این هایابوسا پیدا کنید جایزه بگیرید ... واقعا در حد خشک و صفر کیلومتر مطلق .. . سیستم پاور فابریک A.B,C .... اگزوزها و تمام لوازم فابریک کارخانه ... کارکرد ۶۰۰۰ کیلومتر .... . تصویر موجود ٫متعلق به خود موتورسیکلت است ... . . . . با قیمت بسیار مناسب ...
نمایش ادامه محتوای این آکهی