آموزش آکادمیک و تضمینی ویولن و پیانو همراه با متد روز دنیا توسط کارشناس ارشد موسیقی از دانشگاه هنر تهران و نوازنده ارکستر سمفونیک تهران.
. .

همراه با آموزش رایگان تئوری موسیقی و سلفژ برای کلیه هنرجویان.

. .

کارشناسی رایگان ساز، متناسب با بودجه هنرجو.

. .

لذت یادگیری ویولن و پیانو را با بهترین متد آموزشی تجربه کنید.

تهران
09369796546
تهران

#ارشد موسیقی#کارشناس ارشد موسیقی#توسط کارشناس ارشد موسیقی#توسط کارشناس ارشد#پیانو توسط#توسط کارشناس#خصوصی ویولن#آموزش خصوصی#کارشناس ارشد