۵ تصویر
کود های بین المللی تصاویر - بهترین عکس های بین المللی کود...

کود هوشمند

تعداد بازديد : 623
زئولیت « کود هوشمند » . . نقش زئولیت بر گیاه و محیط زیست . زئولیت « کود هوشمند » . . کودهای زئولیتی بدلیل اختلاف فشار اسمزی ، خاصیت تبادل یونی و ایجاد بالانس بین زئولیت ومحیط خارجی قادرند تشخیص دهند که یک گیاه در چه زمانی به چه مواد مغذی نیاز دارند و در زمان مقتضی آن ماده را برای استفاده گیاه آزاد می کنند . برای همین زئولیت را کود هوشمند می نامند . . اثرات اکولوژیکی زئولیت : . کاربرد زئولیت به خاکهای کشـاورزی باعث عدم آلودگی آبهای تحت الارضـی بر اثر کودهای شیمـیایی میـگردد همـچنین عـناصر سـمی سنگین را به دام میاندازد . خصوصاً از رشد سموم بخصوص افلاتوکسین در خاک ، ساقه و برگها و محصول بدست آمده جلوگیری میکند . نتیجه این عـملکرد نه تنها باعـث تهیه محصولات کشـاورزی سالم تر و در نتیجه سـلامـت غذایی جامـعه مـی شود بلکه کاهش حضور این سموم در برگها ، ساقه ها و دانه ها و مصرف آنها توسط دامها و همچنین افزودن زئولیت به غذای حیوانات باعث تولید پروتئین سالم تر میگـردد که خـود منجر به تغذیه سالـم جامـعه میشود. در ادامه ، فضـولات دامهایی که مصـرف کننده زئولیت و عـلوفه سالم تر هسـتند از طرفی به خـودی خود از سـموم کمـتری برخوردارند ، به سـرعت سفـت و کلوخ نمـی شوند ، تخم انگـلها در آنها رشـد نمی کنند و از بـوی نامطبوع کمتری برخوردارند . کودهای همراه با زئولیت رطوبت کمتری دارند و اوره آنها به سرعت در خاک جذب نمی شوند . زئولیت این اوره را به سـرعت جذب و به نیـتروژن قابل جـذب تبدیل می نماید . لذا با استـفاده از زئولیت می توان از کود طبیعی تازه و خیس بلافاصله بهره برداری کرد . به این ترتیب زئولیت نقش خود را در چرخه اکولوژیک و سلامت محیط زیست نیز نشان میدهد . . تأثیر زئولیت در گیاه : . جلوگیری از سوختگی ریشه گیاهان و بهبود رشد ریشه و گیاه. استفاده گیاه از تمام عناصر موجود خاک به سبب بالا بودن خاصیت تبادل یونی زئولیت. افزایش ارتفاع شاخ و برگ، تعداد پنجه ها و انشعابات گیاهان و درختان. افزایش مقاومت گیاه در مقابل فساد و بیماریها. افزایش ضریب جذب گیاه . عامل رشد و تقویت گیاه. . خدمات کشاورزی راد . 09123373088 . 88540056-021 . Alir50@yahoo.com
کود های بین المللی تصاویر - بهترین عکس های بین المللی کود...کود های بین المللی تصاویر - بهترین عکس های بین المللی کود...چگونگی ساخت کود کامل آلی - باغبانی ارگانیک - مادر...
تهران
021-88540056
تهران

کود هوشمند


زئولیت « کود هوشمند   » . . نقش زئولیت بر گیاه و محیط زیست . زئولیت « کود هوشمند » . . کودهای زئولیتی بدلیل اختلاف فشا...

خاک زئولیت کودهای زئولیتی


تاثیر زئولیت بر خاک کشاورزی . . زئولیت « کود هوشمند   » . . . . کودهای زئولیتی بدلیل اختلاف فشار اسمزی ، خاصیت تبادل یونی و ایجاد بالانس بین زئولیت وم...

فروش زئولیت Zeolite جهت تولید کود


 کود هوشمند  ولیت Zeolite . کاربرد زئولیت در تولید کود: . كودهاي زئوليتي بدليل اختلاف فشار اسمزي ، خاصيت تبادل ي...

زئولیت کود Zeolite


فن: 3-88385541-021 . موبایل شرکت: 09365077781 . . کلمات کلیدی: زئولیت، کاربرد زئولیت، کشاورزی، کود، کود هوشمند  ، زئولیت طبیعی، Zeolite، . ...

فروش زئولیت Zeolite جهت تولید کود


 کود هوشمند  ولیت Zeolite . کاربرد زئولیت در تولید کود: . زئوليت تركيبي سحر آميز است كه به عنوان كاتاليست، جاذب و...

فروش زئولیت zeolite زمین کاو جهت تهیه کود


 کود هوشمند  ولیت zeolite زمین کاو در کود . به كودهايي كه با زئوليت ساخته مي‌شوند به اصطلاح كودهاي آهسته رهش گفته...

زئوليت زمين کاو، کود هوشمند Zeolite


زئوليت زمين کاو، کود هوشمند   (Zeolite) . . . . . . كودهاي زئوليتي بدليل شبکه بلوري خاص خود، خاصيت تبادل يوني و ايجاد بالانس...

Zeolite


طيور- زئوليت کشاورزي-اصلاح خاک- حاصلخيزي خاک- توليد کود-کود زئوليتي- بستر حيوانات- بوگيري- گندزدايي- کود هوشمند  - حذف آمونياک- . . ...

زئولیت خاک معدنی


زئولیت خاک معدنی . . زئولیت « کود هوشمند   » . . . . استفاده از زئولیت : . . تولید کود کشاورزی . . تولید بلوک ساختمانی سبک . . کف مرغدار...

فروش کودهای زئولیتی « کود هوشمند »


مواد مغذی نیاز دارند و در زمان مقتضی آن ماده را برای استفاده گیاه آزاد می کنند . برای همین زئولیت را کود هوشمند   می نامند . . مزایای استفاده در خاک کشاورزی : . . افزایش نسبت خاکدانه های مقاوم در آب . . جلوگیری...

کود هوشمند


 کود هوشمند   Akıllı Nat . . کودی است که مقدار NPK قابل توجهی نداشته و بر اساس احتیاج گیاه بصورت کنترل شده عمل م...

انواع کود


این کود نه تنها دارای خواص کود هوشمند   طبیعی Akilli Nat بوده، بلکه در بنیه این کود فسفر و ازت تقویت گردیده بطوریکه بر اساس احتیاج گیاه عمل...

زئولیت


زئولیت ماده معدنی مفید . زئولیت « کود هوشمند   » . . زئولیت پودری . زئولیت دانه بندی شده . در سایز های مختلف . زئولیت کلوخه . . زئولیت بصورت فله...


#کود هوشمند