راه اندازی سایت تولید و فروش ورمی کمپوست
Vermicompost و بیومس کرم Eisenia foetida . . . . کرم خاکی Eisenia foetida از گونه کرم های تجاری، شناخته شده است. این گونه به دلیل مصرف بالای مواد آلی و تولید ورمی کمپوست Vermicompost ، سرعت زیاد تکثیرو پرورش، میران بالای پروتئین موجود در جسم خود مورد توجه مراکز . . تجاری و صنعتی دنیا قرار دارد. . امروزه با اطلاعاتی که از این جانور بدست آمده است کاربردهای فراوانی در . . رشته‌های مختلف علوم (مانند کشاورزی، شیلات، دامپروری، صنعت، محیط زیست و . . انرژی) بـرای آن تعریف شده و یا به‌عبارت دیگر در بسیاری از علوم شناخته . . شده است. .به طور کلی انواع آبزیان پرورشی ، به ویژه ماهیان به 50ـ35 درصد پروتئین و 20ـ5 درصد چربی و در جیره غذایی خود نیاز دارند. این ارقام با رشد آبزی ، گونه ، رژیم غذایی و شرایط محیطی و پرورشی تغییر می کند ، به طوری که در پرروش قزل آلا از مرحله تغذیه فعال تا مولد به 52ـ45 درصد پروتئین و 15ـ9 درصد چربی در جیره نیاز می باشد . این اعداد در پرورش کپور معمولی به 42ـ36 درصد پروتئین و 18ـ8 درصد چربی و در میگوها به 45ـ35 درصد پروتئین و 10ـ5 درصد چربی در جیره می رسد . در مورد اسیدهای چرب و آمینه ضروری نیز این نیازها وجود دارد . در مورد اسید چرب لینولنیک (3:81 n -3) و اسید آمینه آرژنین در قزل آلا ، نیاز آن به ترتیب 6/1 ـ 8/0 و 8/3 ـ 5/3 در مورد کپور معمولی 71ـ70 و 2/4 ـ 0/4 و در مورد انواع میگوها 52/0 ـ 50/0 و 5/8 ـ 2/80 درصد چربی و پروتئین جیره می باشد ( سالک یوسفی ، 2003 ؛ 1379 و Dynes) که با استفاده از انواع غذاهای زنده به طور مکمل در کنار انواع غذاهای زنده به طور مکمل در کنار انواع غذاهای فرموله شده گرانول ، نیازهای غذایی آبزیان به راحتی پوشش داده می شود . . . . ارائه خدمات در سراسر کشور . . . . ( فروش و پیش فروش ورمی کمپوست Vermicompost و بیومس کرم Eisenia foetida ) . . . . ( راه اندازی سایت تولید و فروش ورمی کمپوست Vermicompost و بیومس کرم Eisenia foetida )
خوزستان
09167246718
اهواز-بوشهر-ایلام-اندیمشک-کرج-اصفهان-کرمانشاه(سارسر ایران)

ورمی کمپوست Vermicompost


انور ارزشمند در صنایع مختلف مشاغلی را ایجاد نموده‌است. . . . . لذا حاضر به همکاری با شما جهت راه اندازی سایت تولید   ورمی کمپوست Vermicompost و مشاوره و آموزش روشهای متفاوت تولید می باشم. . ...

راه اندازی سایت تولید و فروش ورمی کمپوست


. . . . ( فروش و پیش فروش ورمی کمپوست Vermicompost و بیومس کرم Eisenia foetida ) . . . . ( راه اندازی سایت تولید   و فروش ورمی کمپوست Vermicompost و بیومس کرم Eisenia foetida )...

کودهای بیولوژیک


ط زیست . • انجام خدمات بازرگانی شامل خرید، فروش، صادرات، واردات، نگهداری و دسته بندی محصولات . • راه اندازی سایت تولید   ورمی کمپوست به صورت پشته ای و سبدی . • نظارت بر سایتهای تولید کودهای بیولوژیک . • راه اندازی سایت ت...

خرید کود ورمی کمپوست و کرم خالص


9359887002 (عرب خانی) . خرید و فروش کود بیو لوژیکی ورمی کمپوست . کرم Eisenia Foetida . مشاوره در راه اندازی سایت تولید   کود بیو لوژیکی ورمی کمپوست . آدرس : . آدرس دفتر مرکزی : قزوین، باغ دبیر، خیابان حمداله مستوفی، روبر...

ورمی کمپوست و کرم ایزینا فتیدا


 اندازی سایت تولید   ، کرم ایزینا فتیدا . نوع خاصی از کرم خاکی به نام ایزینیا فتیدا (E.Foetieda) مواد آلی موجود در کود د...

راه اندازی سایت تولید و فروش ورمی کمپوست و بیومس


راه اندازی سایت تولید   و فروش ورمی کمپوست Vermicompost و بیومس کرم Eisenia foetida . . . . . . . . فروش مرغوب ترین...

مشاور و سازنده تجهیزات پرورش کرم خاکی


خدمات خزر کود . . نوشتن طرح ورمی کمپوست Vermicompost . مشاور و سازنده تجهیزات پرورش کرم خاکی . راه اندازی سایت تولید   ورمی‌کمپوست Vermicompost . بیومس کرم خاکی Eisenia Foetida . خرید محصولات شما . . در صورت تمایل با ...

آموزش و مشاوره جهت تولید ورمی کمپوست در شمال کشور


راه اندازی سایت تولید   ورمی کمپوست و به عهده گرفتن تمامی فعالیتهای تولید کود و کرم ورمی کمپوست از ابتدا تا به انتها و مشاو...

کرم خاکی Eisenia foetida کرم های تجاری


این جانور ارزشمند در صنایع مختلف مشاغلی را ایجاد نموده است. . . لذا حاضر به همکاری با شما جهت راه اندازی سایت تولید   ورمی کمپوست Vermicompost و مشاوره و آموزش روشهای متفاوت تولید می باشم. . 0915 551 9764- 0935 995 9...

فروش ورمی کمپوست


 اندازی سایت تولید   . گروه تولیدی زیما با بهره گیری از نیروهای مجرب با هدف تولید کود ورمی . کمپوست و تکثیر و پرورش تخصص...


#سایت تولید#اندازی سایت تولید#راه اندازی سایت تولید#ورمی کمپوست#تولید ورمی کمپوست