واردات و فروش انواع ورقهای ST52-3N یا S355J2G3 و ورقهای A516 GR 70 . . 20X2500X12000 . . 30X2500X12000 . . 25X2500X12000 . . 35X2500X12000 . . با شناسنامه و CERTIFICATE . . ورق A516GR60 -415به ضخامت 6میلیمتر رول به عرض 1500 میلیمتر . . لیست سپری T . . T 25X6000 . . T 30X6000 . . T 35X6000 . . T 40X6000 . . T 50X6000 . . T 60X6000 . . T 70X6000 . . T 80X6000 . . T 90X6000 . . T 100X6000 . . لیست نبشی های نا مساوی . . 60x40x66000 or 12000 . . 75x50x6000 or 12000 . . 80x40x6000 or 12000 . . 90x55x6000 or 12000 . . 100x50x6000 or 12000 . . 100x65x6000 or 12000 . . 125x80x6000 or 12000 . . 140x90x6000 or 12000 . . 150x90x6000 or 12000 . . 150x100x6000 or 12000 . . 150x75x6000 or 12000 . . 160x100x6000 or 12000 . . 200x100x6000 or 12000 . . . . با مناسب ترین قیمت ...
تهران
09121124855
بازار آهن

#فروش T#t bar